.

Kijk ook eens op
mijn andere website:
www.hettaallab.nlJe kunt mijn sites
ook bekijken
op je smartphone.


Type daarvoor achter het adres /mobile en
via de menuknop
heb je alles bij de hand.

'Rekenproblemen'

Dit woord staat tussen aanhalingstekens omdat je het begrip rekenproblemen op allerlei manieren kunt lezen.


Hier bedoel ik met die term 'moeilijkheden die leerlingen kunnen ondervinden bij het zich eigen maken van rekenvaardigheid en de daarmee verbonden kennis en inzichten'.


Dit type rekenproblemen ontstaan onder meer doordat

- bij de introductie van een reken-onderwerp leerlingen te weinig
gelegenheid krijgen om hun eigen
ervaringen en voorkennis van
buiten de school te koppelen aan dat 'nieuwe' aspect van werken met
getallen en hoeveelheden;


- mede daardoor krijgen ze zo geen gelegenheid om op basis van die
ervaringen eerst zelf handelend dat
aspect uit te proberen, en te bespreken met een of twee maatjes, die dat ook deden;


- leerlingen te weinig gelegenheid hebben om bij nieuwe aspecten actief te verkennen wat het verband is met wat ze al weten en wat ze eraan hebben om dat te kunnen gebruiken, voordat ze leren zich dat eigen te maken.


- in de opbouw van de leergang te snel naar 'kale sommen' wordt overgestapt en leerlingen te weinig gelegenheid krijgen hun denken te verwoorden, doordat ieder dan stil en alleen moet werken, in de vorm van antwoordjes invullen;


- leerlingen (en soms ook leraren) de indruk hebben dat de antwoorden de opbrengst van de les zijn. Het gaat echter eerst om het herkennen van de samenhang tussen de getallen en op basis daarvan de handigste manier van oplossen kunnen kiezen;


- de manier van instructie geven de leerlingen nauwelijks stimuleert tot zelf denken;


- leerlingen te weinig verband ervaren tussen de activiteiten in de rekenles en het gebruik van getallen daarbuiten (zoals in andere vakken en in de werkelijkheid buiten de school);


- de methode en niet de behoeften van al die verschillende leerlingen uitgangspunt voor de lessen is.


Het zou zomaar kunnen dat je een of meer van deze punten ook als oorzaak van rekenproblemen bij jullie op school herkent...
Natuurlijk gebeurt dit meestal niet expres en vaak niet eens bewust. De effecten voor de leerlingen zijn er echter niet minder door.
Wil je de praktijk op je school eens nader analyseren of wil je al direct aan de slag om dit soort situaties te voorkomen, dan help ik jullie daar graag bij. Door samen de praktijk in de rekenlessen eens kritisch tegen het licht te houden en op basis van die bevindingen stap voor stap anders in te richten, ga je vast al snel verschillen merken: de kinderen zijn actiever en daardoor is hun oefenen effectiever. Dat zullen ze zelf ook merken en dat versterkt hun motivatie om zo gericht te oefenen.
Zie voor meer inhoudelijke aanknopingspunten ook mijn boek Rekenonderwijs kan anders.

Observeren

Observeren is een basisvaardigheid voor ieder die op school leerlingen begeleidt. De kern van observeren is dan dat je waarneemt zonder direct al te interpreteren of te oordelen. Dat nalaten om etiketten te plakken, blijkt vaak moeilijk! Observeren is daardoor een vaardigheid die veel oefening vergt.
Observeren is ook te zien als een uiting van nieuws-gierigheid. Het is namelijk een onderzoeksvaardigheid, die past bij een professionele onderzoekende houding van onderwijsgevenden. Als onderzoekende leraar stel je een oordeel uit, tot je genoeg weet om tot een afgewogen interpretatie te komen.
Leerlingen ook uitdagen tot zo'n onderzoekende houding en hen aanzetten tot observaties en onderzoek, zijn dan een logisch gevolg. Dat geldt niet alleen in de lessen wereld-oriëntatie, maar ook bij de aspecten van taal en rekenen!


Wil je deze onderzoekende houding tot een kwaliteit van het team en een kenmerk van de school maken? Wil je specifiek als team aandacht besteden aan die professionele vaardigheid 'observeren'?
Ook bij al zulke wensen help ik jullie graag: als start of om de puntjes op de i te zetten. Daarbij is het goed te weten dat ik over observeren en praktijkonderzoek enkele boeken en artikelen heb gepubliceerd (zie 'publicaties') en daarmee ook zelf in de praktijk ruime ervaring heb opgedaan.
In maart 2019 verscheen de geheel herziene en uitgebreide druk van Leren kun je observeren. Dit boek is bedoeld voor de pabo, maar wie al in de praktijk werkt vindt er ook nog veel waardevolle aandachtspunten en denkstof in, omdat het gericht is op een vernieuwende praktijk.


Een presentatie daarover is hier te bekijken:
https://talentstimuleren.nl/kalender/congres/57/programma/sessie/673 (taal)

powered by

Wiske the cat