.

Kijk ook eens op
mijn andere website:
www.hettaallab.nlJe kunt mijn sites
ook bekijken
op je smartphone.


Type daarvoor achter het adres /mobile en
via de menuknop
heb je alles bij de hand.

Welkom bij de Janson Academy !

In mijn werk richt ik me vooral op scholen, die JA zeggen tegen uitdaging en willen werken aan inspirerend onderwijs, dat niet alleen recht doet aan de verschillen tussen kinderen, maar daarbij ook stimuleert dat zij allemaal voortdurend in de lerende stand kunnen staan en zo voortbouwen op hun voorkennis en ervaringen.


Het gaat in deze tijd vooral om het doorbreken van het leerstof-jaarklassensysteem en het gebruik van een daarop afgestemde didactiek. Dit geldt ook voor de opsplitsing van de vakinhouden in allemaal losse onderwerpen, waardoor binnen de vakken weinig samenhang te herkennen is. Die opsplitsing heeft ook tot gevolg dat tussen de vakken geen verbanden worden benut, terwijl die er wel op allerlei manieren zijn, net als in de wereld buiten de school.


De samenhang en de verbinding tussen al die kennis en vaardigheden, die aan de orde komen op een basisschool, moeten daarom ook voortdurend in verbinding staan met die wereld buiten de school. Dat is tenslotte de reden om kinderen met al die onderwerpen vertrouwd te laten worden.


Dit streven komt natuurlijk al langer voor op veel zogenaamde traditionele vernieuwingsscholen, zoals dalton-, jenaplan-, Freinet- en montessorischolen. Daarnaast is er in toenemende mate ook op andere scholen een beweging in zo'n vernieuwende richting.


Het lijkt soms alsof nu pas ontdekt wordt dat de kinderen, die op school zitten, daar allemaal zijn om te leren èn dat die kinderen ook allemaal verschillend zijn. Dit heeft als consequentie dat je hen niet allemaal tegelijk met dezelfde opdrachten uit een klassikale methode kunt laten werken, in de verwachting dat ze dan allemaal kunnen leren.


Met zulke processen ben ik door mijn werk vertrouwd. Bovendien is dat de reden dat ik al jaren over aspecten daarvan publiceer in tijdschriften en ook in diverse boeken.
Via de JansonAcademy bied ik aan een team, inclusief de schoolleiding professionalisering op maat en begeleiding bij de daarmee verbonden schoolontwikkeling.


Op deze site kun je lezen bij welke actuele onderwerpen ik wat voor jullie kan betekenen.


+ Heb je al concrete wensen of plannen voor
   professionalisering en/of schoolontwikkeling?


+ Heb je behoefte eerst eens te verkennen wat jullie
   volgende stap zou kunnen zijn?


In beide gevallen kom ik graag langs om de mogelijkheden te bespreken en daarover afspraken te maken. In deze tijd kan dit natuurlijk ook via internet.


Achter de verschillende tabs vind je informatie over alle inhouden en aandachtsgebieden waarmee ik me bezig-houd.


Achter de tab 'publicaties' staan de artikelen die ik de laatste jaren over deze onderwerpen heb geschreven voor allerlei onderwijs-bladen. Deze teksten kun je daar ook downloaden.


Ook vind je daar een beschrijving van de 9 boeken die ik de afgelopen zes jaar heb gepubliceerd.

Bestelformulier voor mijn boeken
Wil je snel een of meer van mijn boeken bestellen, gebruik dan dit formulier. Al mijn boeken zijn 'print on demand', waardoor er geen voorraad ligt opgeslagen. Via de boekhandel gaat het dus niet sneller...
Bestellijst boeken.pdf (161.46KB)

Heb je vragen?


Wil je een afspraak maken?
Wil je reageren?


Kijk onder de tab 'contact'
hoe je mij kunt bereiken!


Dolf Janson

powered by

Wiske the cat