voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Welkom bij de Janson Academy !

In mijn werk richt ik me vooral op scholen, die JA zeggen tegen uitdaging en willen werken aan inspirerend onderwijs, dat niet alleen recht doet aan de verschillen tussen kinderen, maar daarbij ook stimuleert dat zij allemaal voortdurend in de lerende stand kunnen staan en zo voortbouwen op hun voorkennis en ervaringen. 

Het gaat in deze tijd vooral om het doorbreken van het leerstof-jaarklassen-systeem en het gebruik van een daarop afgestemde didactiek. Dit geldt ook voor de opsplitsing van de vakinhouden in allemaal losse onderwerpen, waardoor binnen de vakken weinig samenhang te herkennen is. Die opsplitsing heeft ook tot gevolg dat tussen de vakken geen verbanden worden benut, terwijl die er wel op allerlei manieren zijn, net als in de wereld buiten de school.

De samenhang en de verbinding tussen al die kennis en vaardigheden, die aan de orde  komen op een basisschool, moeten daarom ook voort-durend in verbinding staan met die wereld buiten de school. Dat is tenslotte de reden om kinderen met al die onderwerpen vertrouwd te laten worden.

Dit streven komt natuurlijk al langer voor op veel traditionele vernieuwings-scholen, zoals dalton-, jenaplan-, freinet- en montessorischolen. Daarnaast is er ook op andere scholen in toenemende mate een beweging in zo'n vernieu-wende richting. 
Het lijkt soms alsof nu pas ontdekt wordt dat de kinderen die op school zitten daar allemaal zijn om te leren en dat die kinderen ook allemaal verschillend zijn. Dit heeft als consequentie dat je hen niet allemaal tegelijk met dezelfde opdrachten uit een klassikale methode kunt laten werken in de verwachting dat ze dan allemaal kunnen leren.

Met zulke processen ben ik door mijn werk vertrouwd. Bovendien is dat de reden dat ik al jaren over aspecten daarvan publiceer in tijdschriften en ook in diverse boeken. 

Via de JansonAcademy bied ik aan teams en schoolleiding professio-nalisering op maat en begeleiding bij de daarmee verbonden school-ontwikkeling. 

Op deze site kun je lezen bij welke actuele onderwerpen ik wat voor jullie kan betekenen.
+ Heb je al concrete wensen of plannen voor professionalisering
   en/of schoolontwikkeling?
+ Heb je behoefte eerst eens te verkennen wat jullie volgende stap 
   zou kunnen zijn?

In beide gevallen kom ik graag langs om de mogelijkheden te bespreken en daarover afspraken te maken. In deze tijd kan dit natuurlijk ook via internet.  

Achter de verschillende tabs vind je informatie over alle inhouden en  aandachtsgebieden waarmee ik me bezighoud. 
Achter de tab 'publicaties' staan de artikelen die ik de laatste jaren over deze onderwerpen heb geschreven voor allerlei onderwijsbladen. Deze teksten kun je daar ook downloaden.
Ook vind je daar een beschrijving van de 9 boeken die ik de afgelopen zes jaar heb gepubliceerd.

Bestelformulier voor mijn boeken
Wil je snel een of meer van mijn boeken bestellen, gebruik dan dit formulier. Al mijn boeken zijn 'print on demand', waardoor er geen voorraad ligt opgeslagen. Via de boekhandel gaat het dus niet sneller...
Bestellijst boeken.pdf (161.46KB)
Bestelformulier voor mijn boeken
Wil je snel een of meer van mijn boeken bestellen, gebruik dan dit formulier. Al mijn boeken zijn 'print on demand', waardoor er geen voorraad ligt opgeslagen. Via de boekhandel gaat het dus niet sneller...
Bestellijst boeken.pdf (161.46KB)

 

Heb je vragen?

Wil je een afspraak maken?
Wil je reageren?

Kijk onder de tab 'contact'
hoe je mij 
kunt bereiken!

Dolf Janson