.

Kijk ook eens op
mijn andere website:
www.hettaallab.nlJe kunt mijn sites
ook bekijken
op je smartphone.


Type daarvoor achter het adres /mobile en
via de menuknop
heb je alles bij de hand.

Mijn netwerken en links naar meer informatie

* Ik ben lid van de klankbordgroep van het National Talent
  Centre of the Netherlands (NTCN). talentstimuleren.nl.
  De NTCN heeft deze taak van SLO overgenomen.
* Ik ben steeds betrokken geweest bij onderwijstijdschriften.
  Zo was ik lid van de redacties bij Volgens Bartjens, Talent
  en MeerTaal en van het redactienetwerk van JSW.Andere bronnen:
- voor ideeën voor actieve natuurlessen:
   * www.beleefdelentejunior.nl/leerkracht/lestips
- voor ideeën voor onderzoek- en maakactiviteiten:
   * www.exploratorium.edu/snacks
- een programma om de onderzoekscyclus systematisch te
   gebruiken, inclusief een logboek, waarin alle acties worden
   bijgehouden:
   * www.onderzoekendlerenapp.nl/

- Talent Education Toolkit for Teachers geeft ideeën om 

   lesstof aantrekkelijker en zinvoller te maken. Hierbij ligt
   weliswaar het accent op het vo, maar het kan ook in het po
   toegepast worden:
   * www.talenteducation.eu/toolkitforteachers/nl/

Beeldmateriaal met veel mogelijkheden

Deze en nog vele andere pagina's met (door mij gemaakte) foto's zijn te vinden op:
https://www.hettaallab.nl/Materialen-Op-speurtocht-door-onze-grammatica/. 

Je kunt deze foto's laten gebruiken om woorden te verzamelen met bepaalde klanken, of om ervaring op te laten doen met het beschrijven van wat je ziet. Dat laatste kan zowel precies en feitelijk, als om een sfeer of beleving weer te geven.


Ik ben lid van het landelijk netwerk van taalspecialisten, dat wordt georganiseerd door SLO.
Ik ben daarnaast ook lid van de onafhankelijke Vereniging van Taalspecialisten.


Ik ben lid van de klankbordgroep van het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). talentstimuleren.nl.
De NTCN heeft deze taak van SLO overgenomen.

Andere bronnen:

Voor ideeën voor actieve natuurlessen:
* www.beleefdelentejunior.nl/leerkracht/lestips
Voor ideeën voor onderzoek- en maakactiviteiten:
* http://www.exploratorium.edu/snacks
Een programma om de onderzoekscyclus systematisch te gebruiken, inclusief een logboek, waarin alle acties worden bijgehouden:
* https://www.onderzoekendlerenapp.nl/


Talent Education Toolkit for Teachers geeft ideeën om lesstof aantrekkelijker en zinvoller te maken. Hierbij ligt weliswaar het accent op het vo, maar het kan ook in het po toegepast worden. http://www.talenteducation.eu/toolkitforteachers/nl/


Beeldmateriaal met veel mogelijkheden
Deze en nog vele andere pagina's met (door mij gemaakte) foto's zijn te vinden op https://www.hettaallab.nl/Materialen-Op-speurtocht-door-onze-grammatica/.


Je kunt deze foto's laten gebruiken om woorden te verzamelen met bepaalde klanken, of om ervaring op te laten doen met het beschrijven van wat je ziet. Dat laatste kan zowel precies en feitelijk, als om een sfeer of beleving weer te geven.


Ook kunnen een paar van die afzonderlijke foto's (van verschillende pagina's) aanleiding zijn om een verhaal te verzinnen, waarin die beelden een rol spelen. Doordat ik zoveel verschillende situaties zichtbaar heb gemaakt, kunnen veel kinderen daartussen wel iets van hun gading vinden.


Naast beelden die afkomstig zijn uit Nederland en andere Europese landen, vind je ook beelden die ik heb gemaakt in China, Syrië, Turkije, Marokko en India. Dat kan voor kinderen van ouders met een niet-Nederlandse achtergrond een extra stimulans zijn, om zich daarmee uit te leven...

powered by

Wiske the cat