JansonAcademy 

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Recht doen aan verschillen

Vaak gebruiken scholen de term 'omgaan met verschillen'. Uit deze term blijkt niet welke beleidskeuze is gemaakt: 'omgaan' doe je immers altijd, zelfs als je de verschillen negeert. Daarom gebruik ik zelf liever de woorden 'recht doen aan verschillen', want die geven een keuze weer.

Dat kinderen verschillen in allerlei aspecten weet iedere leraar. 
Welke rol die verschillen (mogen) spelen in de lessen is minder eenduidig. Gaat het dan om het benutten, negeren of wegwerken van die verschillen? Dat is altijd een keuze. De vraag is dan wel hoe bewust die keuze door het team is gemaakt.

Recht doen aan verschillen betekent eerder dat je die verschillen benut, dan dat je de verschillen negeert. Wegwerken klinkt misschien wel sympathiek, maar gaat voorbij aan de eigenheid van elke leerling. Gemiddelde leerlingen bestaan alleen in de statistiek, maar zitten niet in je groep.

Vervolgens is de vraag wat je dan concreet doet met die verschillen. Bovendien is het interessant om vast te stellen welke verschillen je dan in gedachten hebt. 
- Zie je van een leerling vooral zijn toetsscore (en noem je die
  leerling daarom 'een E'tje')? 
- Ken je van je leerlingen de verschillende onderwijsbehoeften en
  stem je daarop af? 
- Creëer je steeds weer situaties om de kwaliteiten en talenten van
  leerlingen te herkennen? 
- Denk je bij verschillen juist vooral aan hun verbeterpunten en
  beperkingen? 

Dit zijn best principiële vragen, met directe consequenties voor de dagelijkse praktijk. Het zijn vragen die ook direct raken aan jullie visie en de gekozen identiteit als school. 

Als je het eens bent over de visie op de verschillen tussen leerlingen, dan zul je met die bril op naar je praktijk moeten kijken. Wat past dan niet meer? Op welke manier mogen we dan niet meer over leerlingen spreken? Wat moeten we dan vooral goed met elkaar afstemmen? Hoe communiceren we dan over verschillen naar de ouders ?

Ik kom ook jullie graag ondersteunen bij het realiseren van de praktische consequenties van het kiezen voor het dagelijks recht doen aan de verschillen tussen (alle) leerlingen.


 .