JansonAcademy 

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Professionalisering spellingdidactiek

Om met de didactiek van Op zoek naar letters te kunnen werken is enige professionalisering zeer wenselijk gebleken. Dat is niet omdat deze didactiek zo ingewikkeld is. De behoefte aan scholing en coaching in de klas komt voort uit drie factoren:

* Als leraar of ib'er moet je veel oude gewoontes en ingeslepen
  taalgebruik afleren. Veel jargon dat in spellinglessen en spelling-
  methoden wordt gebruikt komt uit de leesdidactiek.
  Spellingdidactiek heeft eigen termen en specifieke accenten 
  doordat het een ander leerproces is.

* De manier waarop de leerlingen oefenen is geheel anders.
  Mondeling oefenen in duo's, differentiatie op basis van doelen en
  dus naar behoefte, actieve leerlingen die weten waaraan ze
  werken: dat verschilt waarschijnlijk van het soort spellinglessen dan
  jij en je leerlingen gewend zijn.

* De kennis die leraren hebben van de achtergrond van onze spelling
  is soms gering. Er is een grote kans dat je zelf ook hebt leren 
  spellen via overschrijven, woordpakketten en visuele inprenting.
  Dat is een wat wankele basis gebleken om de leerlingen nu meer
  inhoudelijke instructie te kunnen geven. 

Het blijkt dat kinderen die het eerst op die oude manier moesten
doen, verbaasd zijn dat het zoveel beter kan. "Nu snap ik het!"
verzuchten zulke leerlingen regelmatig.
Dit blijkt ook voor wat bekend staat als de 'werkwoordspelling' te
gelden. 
"Is het zo simpel?" vroegen leerlingen verbaasd, toen ze
leerden hoe je de spelling van persoonsvormen kon vinden. Dat is
niet alleen motiverend, maar geeft ook veel zelfvertrouwen.
Daarom staat dit allemaal uitgebreid uitgelegd in het boek Op zoek
naar letters
.

Op dit soort aandachtspunten is zelfstudie binnen het (bouw)team succesvol gebleken: erover lezen helpt... Daarnaast blijken door mij verzorgde studiebijeenkomsten en samen voorbereide klassen-bezoeken met feedback op leervragen, voor veel verheldering  te zorgen.

Willen jullie dit ook gaan ervaren? Neem dan contact met mij op!