JansonAcademy 

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Professionalisering spellingdidactiek

Om met de didactiek van Op zoek naar letters te kunnen werken is enige professionalisering zeer wenselijk gebleken. Dat is niet omdat deze didactiek zo ingewikkeld is. De behoefte aan scholing en coaching in de klas komt voort uit drie factoren:

* Als leraar of ib'er moet je veel oude gewoontes en ingeslepen
  taalgebruik afleren. Veel jargon dat in spellinglessen en spelling-
  methoden wordt gebruikt komt uit de leesdidactiek. Spellingdidactiek
  heeft eigen termen en specifieke accenten doordat het een ander
  leerproces is.

* De manier waarop de leerlingen oefenen is geheel anders. Mondeling
  oefenen in duo's, differentiatie op basis van doelen en dus naar
  behoefte, actieve leerlingen die weten waaraan ze werken: dat
  verschilt waarschijnlijk van het soort spellinglessen dan jij en je       
  leerlingen gewend zijn.

* De kennis die leraren hebben van de achtergrond van onze spelling is
  soms gering. Er is een grote kans dat je zelf ook hebt leren spellen via
  overschrijven, woordpakketten en visuele inprenting. Dat is een wat
  wankele basis gebleken om de leerlingen nu meer inhoudelijke
  instructie te kunnen geven. Dit blijkt ook voor wat bekend staat als de
  'werkwoordspelling' te gelden. Daarom staat dit allemaal uitgebreid
  uitgelegd in het boek Op zoek naar letters.

Op deze punten is enerzijds zelfstudie binnen het (bouw)team succesvol gebleken, terwijl anderzijds studiebijeenkomsten en samen voorbereide klassenbezoeken met feedback op leervragen, voor veel verheldering zorgen.