voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Professionalisering spellingdidactiek

Om met de didactiek van Op zoek naar letters te kunnen werken is enige professionalisering zeer wenselijk gebleken. Dat is niet omdat deze didactiek zo ingewikkeld is. De behoefte aan scholing en coaching in de klas komt voort uit drie factoren:

* Als leraar of ib'er moet je veel oude gewoontes en ingeslepen
  taalgebruik afleren. Veel jargon dat in spellinglessen en spelling-
  methoden wordt gebruikt komt uit de leesdidactiek.
  Spellingdidactiek heeft eigen termen en specifieke accenten 
  doordat het een ander leerproces is.

* De manier waarop de leerlingen oefenen is geheel anders.
  Mondeling oefenen in duo's, differentiatie op basis van doelen en
  dus naar behoefte, actieve leerlingen die weten waaraan ze
  werken: dat verschilt waarschijnlijk van het soort spellinglessen die 
  jij en je leerlingen gewend zijn.

* De kennis die je als leraar hebt meegekregen over de
  achtergrond
 van onze spelling is soms te beperkt. Er is een grote
  kans dat je zelf ook hebt leren spellen via overschrijven, 
  woordpakketten en visuele inprenting.
  Dat is een wat wankele basis gebleken als je jouw leerlingen nu
  meer inhoudelijke instructie moet kunnen geven. 

Het blijkt dat kinderen die het eerst op die oude manier moesten
doen, verbaasd zijn dat het zoveel beter kan. "Nu snap ik het!"
verzuchten zulke leerlingen regelmatig.
Dit blijkt ook voor wat bekend staat als de 'werkwoordspelling' te
gelden. 
"Is het zo simpel?" vroegen leerlingen verbaasd, toen ze
leerden hoe je de spelling van persoonsvormen kon vinden. Dat is
niet alleen motiverend, maar geeft ook veel zelfvertrouwen.
Daarom staat dit allemaal uitgebreid uitgelegd in het boek Op zoek
naar letters.
In het boek Op speurtocht door onze grammatica staat een en ander ook nog in een wat breder kader besproken. 

Op dit soort aandachtspunten is zelfstudie binnen het (bouw)team succesvol gebleken: erover lezen helpt... 

opsomming en uitleg van de basistermen die essentieel zijn bij de didactiek van op zoek naar letters.
Vaktermen rond spelling.pdf (101.97KB)
opsomming en uitleg van de basistermen die essentieel zijn bij de didactiek van op zoek naar letters.
Vaktermen rond spelling.pdf (101.97KB)


Daarnaast blijken door mij verzorgde studiebijeenkomsten en samen voorbereide klassenbezoeken met feedback op leervragen, voor veel verheldering  te zorgen.

Willen jullie dit ook gaan ervaren? Neem dan contact met mij op!