voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Materialen Op zoek naar letters

"Vooral de motivatie van de kinderen om te oefenen is bijzonder!" (Leeuwarder Montessorischool)

Op zoek naar letters is een andere spellingdidactiek dan je gewend bent. Dat 'andere' vloeit zowel voort uit de achterliggende systematiek van onze spelling (namelijk gebaseerd zijn op de standaarduitspraak en dus op de klanken, in bepaalde gevallen gecombineerd met de herkomst van woorden), als op kennis over duurzaam en actief leren.
De op grond van deze didactiek ontwikkelde oefenmaterialen zijn gebruiksmateriaal en geen verbruiksmateriaal. Dit materiaal is gratis te downloaden op mijn andere website:  https://www.hettaallab.nl/Oefenmateriaal-spelling-Op-zoek-naar-letters/
De leerlingen oefenen in tweetallen en doen dat in de drie basale oefenfasen mondeling. Dat is een logische consequentie als de klanken steeds uitgangspunt zijn.
Het materiaal voor de leerlingen bestaat uit oefenbladen met woorden of zinnen, behorend bij de klankzuivere woorden of (daarna) bij een spellingcategorie met inheemse niet-klankzuivere woorden, gevolgd door uitheemse niet-klankzuivere woorden.
Deze oefenbladen hebben twee gelijkwaardige versies, zodat beide duopartners een eigen vergelijkbare pagina hebben, die de ander dan aan hen voorleest.

In Op zoek naar letters is er vanaf groep 1 een strikt onderscheid tussen klanken en letters en dat blijft tot en met leerjaar 8.

Bij elke fase zijn een of meer opdrachten beschikbaar, waarop staat beschreven wat de leerlingen in zo'n duo ieder en samen moeten doen. 

Op zoek naar letters - de andere spelling- en grammaticadidactiek.

De beschrijving van deze aanpak vind je verdeeld over drie boeken. 

In het dikke basisboek staat de hele didactiek beschreven, zowel de achtergronden van de spelling en van de didactiek als de consequenties voor de concrete aanpak in de klas.  

Daarnaast is er voor dagelijks gebruik nog een aanvullende uitgave waarin de 28 niet-klankzuivere categorieën beknopt staan getypeerd en de accenten uit de introductie en het oefenen zijn beschreven. 
Doordat consequent de klanken en niet de letters als uitgangspunt zijn genomen, zijn dat ten dele andere categorieën dan elders en in alle gevallen is er meer uitleg. In de praktijk is al gebleken dat kinderen die uitleg heel fijn vinden. "Nou snap ik het tenminste!" was een veel gehoorde reactie van kinderen die het voorheen visueel moesten inprenten...

Op zoek naar klanken en letters - doelen en activiteiten voor de leerjaren 1, 2 en 3.

Hierin staat, in aparte hoofdstukken, beschreven wat de essentie van het (leren) onderscheiden en herkennen van klanken is en wat de essentie van het (leren) onderscheiden en herkennen van letters is. Steeds volgt dan een beschrijving van hoe dat inhoud en vorm kan krijgen.  

De opdrachtenkaarten voor de verschillende oefenfasen en de oefenkaarten waarnaar wordt verwezen zijn nu (gratis) digitaal te downloaden vanaf mijn andere website: 
https://www.hettaallab.nl/Oefenmateriaal-spelling-Op-zoek-naar-letters/

- Oefenkaarten voor klankzuivere woorden

- Oefenkaarten voor niet-klankzuivere woorden, uitgesplitst in
  inheemse en uitheemse categorieën en de vijf categorieën die
  meer op betekenis dan op klank zijn gebaseerd.

- Herhalingskaarten voor klankzuivere en en niet-klankzuivere
  woorden

- Oefenkaarten met zinnen (met geaccentueerde niet-klankzuivere
  woorden)

Opdracht- en oefenkaarten voor de spelling van persoonsvormen
  en onderzoek naar grammatica-aspecten.
 


Verschillende scholen verspreid over Nederland werken nu met deze didactiek. Ook in Jeelo (Je eigen leeromgeving) is dit materiaal nu geïntegreerd. 
Op basis van hun ervaringen is duidelijk dat de didactiek veel potentie heeft, maar ook dat het een investering in de professionalisering van het team vraagt. De kennis van de achtergrond van onze spelling blijkt op veel pabo's geen doel te zijn.
Die kennis over de spelling aanvullen en aanpassen blijkt daardoor nodig.
Dit betekent ook vertrouwd raken met de bijbehorende termen en ervoor om te zorgen dat oefenen een andere betekenis krijgt dan de leerlingen (en de leraren zelf) vaak gewend zijn. De oefeningen moeten namelijk niet 'af', maar de doelen van de opeenvolgende fasen waarvoor ze die kaarten gebruiken, moeten zij gaan beheersen. Ook leren kinderen niet spellen om dictees goed te kunnen maken, maar om toe te passen in hun eigen teksten, buiten de spellingles. Dit vraagt een andere houding van leerlingen en leraren!

De boeken zijn bij mij te bestellen via onderstaand bestelformulier.
De prijzen zijn bij mij in 2019 gelijk gebleven, want de verhoging van de btw bereken ik niet door, zoals de boekhandels wel doen... 
© 2014. JansonAcademy. Alle Rechten Voorbehouden