.

Kijk ook eens op
mijn andere website:
www.hettaallab.nlJe kunt mijn sites
ook bekijken
op je smartphone.


Type daarvoor achter het adres /mobile en
via de menuknop
heb je alles bij de hand.

Materialen Op zoek naar letters

"Vooral de motivatie van de kinderen om te oefenen is bijzonder!"


(Leeuwarder Montessorischool)

Op zoek naar letters is een andere spellingdidactiek dan je gewend bent. Dat 'andere' vloeit zowel voort uit de achter-liggende systematiek van onze spelling (namelijk gebaseerd zijn op de standaarduitspraak en dus op de klanken, in bepaalde gevallen gecombineerd met de herkomst van woorden), als op kennis over duurzaam en actief leren.


De op grond van deze didactiek ontwikkelde oefen-materialen zijn gebruiksmateriaal en geen verbruiks-materiaal. Dit materiaal is gratis te downloaden op mijn andere website: https://www.hettaallab.nl/Oefenmateriaal-spelling-Op-zoek-naar-letters/.


De leerlingen oefenen in tweetallen en doen dat in de drie basale oefenfasen mondeling. Als de klanken steeds het uitgangspunt zijn is dat een logische consequentie .
Het materiaal voor de leerlingen bestaat uit oefenbladen met woorden of zinnen, behorend bij de klankzuivere woorden of (daarna) bij een van de spellingcategorieën met inheemse niet-klankzuivere woorden, gevolgd door een van de spellingcategorieën met uitheemse niet-klankzuivere woorden.
Deze oefenbladen hebben twee gelijkwaardige versies, zodat beide duopartners een eigen vergelijkbare pagina hebben, die de ander dan aan hen voorleest.


In Op zoek naar letters maken we vanaf het eerste leerjaar een strikt onderscheid tussen klanken en letters. Dat blijft tot en met het eind van de basisschool een belangrijk uitgangspunt, met consequenties voor de didactiek.


Bij elke fase zijn een of meer opdrachten beschikbaar, waarop staat beschreven wat de leerlingen in zo'n duo ieder en samen moeten doen.

Op zoek naar letters
de andere spelling- en grammaticadidactiek


De beschrijving van deze aanpak vind je verdeeld over drie boeken.


In het dikke basisboek staat de hele didactiek beschreven, zowel de achtergronden van de spelling en van de didactiek als de consequenties voor de concrete aanpak in de klas.

Daarnaast is er voor dagelijks gebruik nog een aanvullende uitgave waarin de 28 niet-klankzuivere categorieën beknopt staan getypeerd. Ook de accenten die je moet leggen tijdens de introductie en bij het oefenen, zijn daarin beschreven.

Doordat consequent de klanken en niet de letters als uitgangspunt zijn genomen, zijn dat ten dele andere categorieën dan elders gebruikelijk is.
In alle gevallen is er in ieder geval meer uitleg. In de praktijk is al gebleken dat kinderen die uitleg heel fijn vinden. "Nou snap ik het tenminste!" was een veel gehoorde reactie van kinderen die het voorheen visueel moesten inprenten...

Op zoek naar klanken en letters - doelen en activiteiten voor de leerjaren 1, 2 en 3.


Hierin staat beschreven, steeds in aparte hoofdstukken, wat de essentie van het (leren) onderscheiden en herkennen van klanken is en wat de essentie van het (leren) onder-scheiden en herkennen van letters is.

Steeds volgt dan een beschrijving van hoe dat inhoud en vorm kan krijgen.

De opdrachtenkaarten voor de verschillende oefenfasen en de oefenkaarten waarnaar wordt verwezen zijn nu (gratis) digitaal te downloaden vanaf mijn andere website:


https://www.hettaallab.nl/Oefenmateriaal-spelling-Op-zoek-naar-letters/


- Oefenkaarten voor klankzuivere woorden


- Oefenkaarten voor niet-klankzuivere woorden, uitgesplitst
in inheemse en uitheemse categorieën en de vijf
categorieën die meer op betekenis dan op klank zijn
gebaseerd.


- Herhalingskaarten voor klankzuivere en niet-klank-
zuivere woorden


- Oefenkaarten met zinnen (met geaccentueerde niet-
klankzuivere woorden)


- Opdracht- en oefenkaarten voor de spelling van
persoonsvormen en onderzoek naar grammatica-
aspecten.


Verschillende scholen, verspreid over Nederland, werken nu met deze didactiek. Ook in Jeelo (Je eigen leeromgeving) is dit materiaal nu geïntegreerd.


Op basis van hun ervaringen is duidelijk dat de didactiek veel potentie heeft, maar ook dat het een investering in de professionalisering van het team vraagt. De kennis van de achtergrond van onze spelling blijkt op veel pabo's geen doel te zijn geweest.


Die kennis over de spelling aanvullen en aanpassen blijkt daardoor nodig.
Dit betekent ook vertrouwd raken met de bijbehorende termen en ervoor om te zorgen dat oefenen een andere betekenis krijgt dan de leerlingen (en de teamleden zelf) vaak gewend zijn. De oefeningen moeten namelijk niet 'af', maar de doelen van de opeenvolgende fasen waarvoor ze die kaarten gebruiken, moeten zij gaan beheersen. Ook leren kinderen niet spellen om dictees goed te kunnen maken, maar om toe te passen in hun eigen teksten, buiten de spellingles. Dit vraagt een andere houding van leerlingen en ook van het team!De boeken zijn bij mij te bestellen via het bestelformulier dat je hier kunt downloaden.

powered by

Wiske the cat