voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Talenten maken het verschil 

Ieder mens, dus ook iedere leerling en elke leraar, heeft veel  mogelijkheden om zich steeds weer verder te ontwikkelen.    

 
Dit scala aan mogelijkheden duidt men wel aan met de term 'talenten'. Met die term 'talent' bedoelt men ook wel een specifieke (bovengemiddelde) aanleg voor een of meer gebieden.  

Of je 'talent' nu in de ene of de andere betekenis opvat, in beide gevallen betekent dit voor een school de noodzaak om kansen te  bieden aan de leerlingen, zodat die hun talenten  kunnen herkennen, benutten en verder ontwikkelen. 

Een school die aan talentontwikkeling wil doen, zal daarom zorgen voor een breed en gevarieerd aanbod. Zo kunnen alle leerlingen kennismaken met veel mogelijkheden en kunnen leraren hun leerlingen veelzijdig leren kennen. 
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=9EJziaD6erk
             https://www.youtube.com/watch?v=olMDxTuBVVo

De aandacht die nu ook vanuit het overheidsbeleid (ook binnen passend onderwijs) aan een brede talentontwikkeling gegeven wordt, biedt kansen de diversiteit aan kwaliteiten van alle leerlingen centraal te stellen. 
Dit vraagt een andere bril om naar de groep te kijken. Het heeft ook duidelijk gevolgen voor je eigen rol daarbij!

In dit kader is het principe van een meervoudige gedaante van 'intelligentie' goed bruikbaar als denkmodel. Deze aanleggebieden bieden inspirerende aanknopingspunten voor het creëren van een krachtige leeromgeving. 
Die kracht schuilt onder andere in de variatie van inhouden en in manieren van leren, passend bij wat er te leren is. 
Krachtig is ook dat je zo leerlingen de mogelijkheid biedt om te ontdekken welke manieren van leren aansluiten bij hun eigen voorkeuren en mogelijkheden. Ook leren leerlingen zo de kwaliteiten van ander leerlingen waarderen en doorbreek je een sfeer van competitie en rangorde.

Naast de denkvaardigheden van Sternberg, bieden ook de denkniveaus van Bloom en de denkgewoonten van Costa ingangen om de kwaliteiten van zowel leerlingen als leraren aan het licht te brengen, te benutten en verder te ontwikkelen. In alle gevallen gaat het om een visie op verschillen en op leren

Een thematische aanpak van het onderwijs biedt hiervoor veel mogelijkheden tot rijk onderwijs. Kijk maar eens in het Jeelo-Magazine, hoe zo'n aanpak mogelijkheden creëert. Dat is ook de reden dat ik als expert bij Jeelo betrokken ben.

Deze benadering is van een geheel andere aard dan het opdelen van een klas in drieën op grond van Cito-scores of vermeende behoefte aan instructie! 
Het aardige van de benadering vanuit talenten en manieren van denken en handelen, is dat het dan direct gaat over de dagelijkse lessen, over leerlingen, over leren en interactie en over wat je als leraar beweegt om dit vak te kiezen. 

Die inspiratie wil ik graag bij jullie komen aanwakkeren!