voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

'Rekenproblemen'

Dit woord staat tussen aanhalingstekens omdat je het begrip rekenproblemen op allerlei manieren kunt lezen.  

Hier bedoel ik moeilijkheden die leerlingen kunnen ondervinden bij het zich eigen maken van rekenvaardigheid en de daarmee verbonden kennis en inzichten.

Dit type rekenproblemen ontstaan onder meer doordat 

-    bij de introductie van een
     rekenonderwerp leerlingen te weinig
     gelegenheid krijgen om hun
     ervaringen en voorkennis van buiten
     de school te koppelen aan dat
     'nieuwe' aspect van werken met
     getallen en hoeveelheden;
-    mede daardoor krijgen ze zo geen     
     gelegenheid om op basis van die       
     ervaringen eerst zelf handelend dat
     aspect uit te proberen, en te
     bespreken met een of twee maatjes,
     die dat ook deden;
-    leerlingen te weinig gelegenheid
     hebben bij nieuwe concepten
     actief te verkennen wat het verband is met wat ze al weten en wat
     je eraan hebt om dat te kunnen gebruiken, voordat ze leren zich
     dat eigen te maken;
-    in de opbouw van de leergang te snel naar 'kale sommen' wordt         overgestapt en leerlingen te weinig gelegenheid krijgen hun
     denken te verwoorden, doordat ieder dan stil en alleen moet
     werken;
-    leerlingen (en soms ook leraren) de indruk hebben dat de     
     antwoorden de opbrengst van de les zijn, in plaats van het    
     herkennen en op basis daarvan de handigste manier van   
     oplossen kunnen kiezen;
-    de instructie leerlingen nauwelijks stimuleert tot zelf denken;
-    leerlingen te weinig verband ervaren tussen de activiteiten in    
     de rekenles en het gebruik van getallen daarbuiten (in   
     andere vakken en in de werkelijkheid buiten de school);
-    de methode en niet de behoefte van de leerlingen uitgangspunt       voor de lessen is.      

Het zou zomaar kunnen dat je een of meer van deze punten ook als oorzaak van rekenproblemen bij jullie op school herkent.

Natuurlijk gebeurt dit meestal niet expres en vaak niet eens bewust.
De effecten voor de leerlingen zijn er niet minder door. 

Wil je de praktijk op je school eens nader analyseren of wil je al direct aan de slag om dit soort situaties te voorkomen, dan help ik jullie graag bij. Door samen de praktijk in de rekenlessen eens kritisch tegen het licht te houden en op basis van die bevindingen stap voor stap anders in te richten, zul al snel verschil gaan merken: de kinderen zijn actiever en daardoor is dat oefenen effectiever.
Zie ook mijn boek Rekenonderwijs kan anders.