voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

'Rekenproblemen'

Dit woord staat tussen aanhalingstekens omdat je het begrip rekenproblemen op allerlei manieren kunt lezen.  

Hier bedoel ik moeilijkheden die leerlingen kunnen ondervinden bij het zich eigen maken van rekenvaardigheid en de daarmee verbonden kennis en inzichten.

Dit type rekenproblemen ontstaan onder meer doordat 

-    bij de introductie van een rekenonderwerp leerlingen te weinig
     zelf handelend dat aspect kunnen uitproberen;
-    leerlingen te weinig gelegenheid hebben nieuwe concepten actief
     te verkennen en zo zich eigen te maken;
-    in de opbouw van de leergang te snel naar 'kale sommen' wordt
     overgestapt leerlingen te weinig gelegenheid krijgen hun denken
     te verwoorden, doordat ieder dan stil en alleen moet werken;
-    leerlingen (en soms ook leraren) de indruk hebben dat de
     antwoorden de opbrengst van de les zijn, in plaats van het
     herkennen en op basis daarvan de handigste manier van oplossen       kunnen kiezen;
-    de instructie leerlingen nauwelijks stimuleert tot zelf denken;
-    leerlingen te weinig verband ervaren tussen de activiteiten in
     de rekenles en het gebruik van getallen daarbuiten (in
     andere vakken en in de werkelijkheid buiten de school);
-    de methode en niet de behoefte van de leerlingen uitgangspunt
     voor de lessen is.      

Het zou zomaar kunnen dat je een of meer van deze punten ook als oorzaak van rekenproblemen bij jullie op school herkent.

Natuurlijk gebeurt dit meestal niet expres en vaak niet eens bewust.
De effecten voor de leerlingen zijn er niet minder door. 

Wil je de praktijk op je school eens laten doorlichten of wil al direct aan de slag om dit soort situaties te voorkomen, dan help ik jullie graag om de rekenlessen stap voor stap anders in te richten: actiever en effectiever.