voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Observeren

Observeren is een basisvaardigheid voor elke leraar.
De kern van observeren is dat je waarneemt zonder direct al te interpreteren of te oordelen. Dat is moeilijk! Observeren is daardoor een vaardigheid die veel oefening vergt.

Observeren is ook te zien als een uiting van nieuwsgierigheid. 
Het is een onderzoeksvaardigheid, die past bij een onderzoekende houding van leraren. Als onderzoekende leraar stel je je oordeel uit, tot je genoeg weet om tot een afgewogen interpretatie te komen. 

Leerlingen ook uitdagen tot zo'n onderzoekende houding en hen aanzetten tot observaties en onderzoek, zijn dan een logisch gevolg. 
Dat geldt niet alleen in de lessen wereldoriëntatie, maar ook bij taal en rekenen!

Wil je deze onderzoekende houding tot een kwaliteit van het team en een kenmerk van de school maken?
Wil je specifiek als team aandacht besteden aan de vaardigheid observeren?

Bij al zulke wensen help ik jullie graag: als start of om de puntjes op de i te zetten. Daarbij is het goed te weten dat ik over observeren en praktijkonderzoek enkele boeken en artikelen heb gepubliceerd (zie 'publicaties') en daarmee ook zelf in de praktijk ruime ervaring heb opgedaan.  

In maart 2019 verscheen de geheel herziene en uitgebreide druk van Leren kun je observeren. Dit boek is bedoeld voor de pabo, maar wie al in de praktijk werkt vindt er ook nog veel waardevolle aandachtspunten en denkstof in, omdat het gericht is op een vernieuwende praktijk.

Naar aanleiding daarvan verzorgde ik in het najaar van 2019 tijdens de jaarlijkse conferentie van de NTCN enkele presentaties, waaronder een met een toespitsing op taalontwikkeling. Deze is hier te bekijken: 
https://talentstimuleren.nl/kalender/congres/57/programma/sessie/673 (taal)