voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Artikelen over visie op onderwijs, en over de consequenties  voor de competenties van leraren 
(inclusief recht doen aan de daltonkernwaarden) 

 Door op de onderstreepte tekst te klikken 
kun je het artikel downloaden.

Gaat het om een keuze tussen blokletters en verbonden schrift, of spelen er nog heel andere aspecten een rol, die zowel samenhangen met ieders leerproces, als met de functionaliteit van wat ze leren.
Binnen het team zijn we op zoek naar een nieuwe schrijfmethode.pdf (146.59KB)
Gaat het om een keuze tussen blokletters en verbonden schrift, of spelen er nog heel andere aspecten een rol, die zowel samenhangen met ieders leerproces, als met de functionaliteit van wat ze leren.
Binnen het team zijn we op zoek naar een nieuwe schrijfmethode.pdf (146.59KB)
Column over de daltontaak (Daltonvisie september 2022)
Er blijkt een groot verschil tussen wat Helen Parkhurst bedoelde met de invoering van 'assignments' en wat men in de Nederlandse daltonscholen onder de term 'taak', als de vertaling daarvan, is gaan verstaan.
Janson_2022_Is_mijn_taak_ook_jouw_taak_DV11-1_11.pdf (488.03KB)
Column over de daltontaak (Daltonvisie september 2022)
Er blijkt een groot verschil tussen wat Helen Parkhurst bedoelde met de invoering van 'assignments' en wat men in de Nederlandse daltonscholen onder de term 'taak', als de vertaling daarvan, is gaan verstaan.
Janson_2022_Is_mijn_taak_ook_jouw_taak_DV11-1_11.pdf (488.03KB)
Wat is een daltontaak echt?
Uitleg van wat een daltontaak is en een toespitsing op rekenen, als illustratie
De betekenis en de invulling van de taak.pdf (151.72KB)
Wat is een daltontaak echt?
Uitleg van wat een daltontaak is en een toespitsing op rekenen, als illustratie
De betekenis en de invulling van de taak.pdf (151.72KB)
Een nieuw schooljaar begint
column over echte vernieuwing
Nieuw geluid.pdf (51.46KB)
Een nieuw schooljaar begint
column over echte vernieuwing
Nieuw geluid.pdf (51.46KB)
Je ambities als daltonschool planmatig realiseren
DaltonVisie juni 2020
Column Daltonvisie.pdf (104.3KB)
Je ambities als daltonschool planmatig realiseren
DaltonVisie juni 2020
Column Daltonvisie.pdf (104.3KB)
Vaardigheden van leerlingen
De vijf kernwaarden van daltononderwijs zijn uitgesplitst in vaardigheden / houding van leerlingen, waarbij elke deelvaardigheid op een lijn staat tegenover gedrag dat nog niet blijk geeft van die vaardigheid / houding
Daltonkernwaarden op het rapport.pdf (152.19KB)
Vaardigheden van leerlingen
De vijf kernwaarden van daltononderwijs zijn uitgesplitst in vaardigheden / houding van leerlingen, waarbij elke deelvaardigheid op een lijn staat tegenover gedrag dat nog niet blijk geeft van die vaardigheid / houding
Daltonkernwaarden op het rapport.pdf (152.19KB)
Hoe stimuleer je een growth mindset?
Wat draagt echt bij en hoe benut je de daltonkwaliteiten daarvoor?
Ontwikkelen is normaal (over Carol Dweck).pdf (269.21KB)
Hoe stimuleer je een growth mindset?
Wat draagt echt bij en hoe benut je de daltonkwaliteiten daarvoor?
Ontwikkelen is normaal (over Carol Dweck).pdf (269.21KB)
Opbrengsten veroorzaken...
Ten onrechte worden leeropbrengsten vaak gelijkgesteld aan toetsscores en dan ook nog van toetsen die aan een hele jaargroep op hetzelfde moment worden afgenomen. Dat kan anders en dat moet daarom anders....
Opbrengsten vaststellen - en tegelijk de toetscultuur doorbreken.pdf (139.21KB)
Opbrengsten veroorzaken...
Ten onrechte worden leeropbrengsten vaak gelijkgesteld aan toetsscores en dan ook nog van toetsen die aan een hele jaargroep op hetzelfde moment worden afgenomen. Dat kan anders en dat moet daarom anders....
Opbrengsten vaststellen - en tegelijk de toetscultuur doorbreken.pdf (139.21KB)
Wat klopt er niet bij John Hattie?
In dit artikel wordt verslag gedaan van het onderzoek van Bob Slavin naar de onderbouwing van Hattie's beweringen. Die onderbouwing blijkt niet wetenschappelijk.
Slavin & Hattie.pdf (115.89KB)
Wat klopt er niet bij John Hattie?
In dit artikel wordt verslag gedaan van het onderzoek van Bob Slavin naar de onderbouwing van Hattie's beweringen. Die onderbouwing blijkt niet wetenschappelijk.
Slavin & Hattie.pdf (115.89KB)
Effectiviteit
Artikel uit Daltonvisie over de daltonkernwaarde effectiviteit.
Effectiviteit.pdf (143.78KB)
Effectiviteit
Artikel uit Daltonvisie over de daltonkernwaarde effectiviteit.
Effectiviteit.pdf (143.78KB)
Gesprekskaarten
Deze 7 kaarten bevatten elk een stelling die begint met 'ik'. Op de achterkant staat een toelichting: essentie, spiegel, resultaat. Hierdoor zijn deze kaarten geschikt om een gesprek in het team over de onderwijspraktijk op gang te brengen, vooral als het de bedoeling is om de leerlingen actiever te maken en beter recht te doen aan hun talenten en behoeften.
Gesprekskaarten rijker onderwijs.pdf (156.55KB)
Gesprekskaarten
Deze 7 kaarten bevatten elk een stelling die begint met 'ik'. Op de achterkant staat een toelichting: essentie, spiegel, resultaat. Hierdoor zijn deze kaarten geschikt om een gesprek in het team over de onderwijspraktijk op gang te brengen, vooral als het de bedoeling is om de leerlingen actiever te maken en beter recht te doen aan hun talenten en behoeften.
Gesprekskaarten rijker onderwijs.pdf (156.55KB)
Eigenaar van het leerproces
Hoe het gebruik van tabletprogramma's het eigenaarschap ondermijnt
eigenaar van het leerproces.pdf (81.31KB)
Eigenaar van het leerproces
Hoe het gebruik van tabletprogramma's het eigenaarschap ondermijnt
eigenaar van het leerproces.pdf (81.31KB)
De vijf daltonkernwaarden
In dit artikel zijn deze kernwaarden opgesplitst in typeringen van je eigen gedrag, die inhoud geven aan deze kernwaarden. Door deze concretiseringen is het een rijke bron voor reflectie in het team.
reflecteren op vijf kernwaarden.pdf (104.28KB)
De vijf daltonkernwaarden
In dit artikel zijn deze kernwaarden opgesplitst in typeringen van je eigen gedrag, die inhoud geven aan deze kernwaarden. Door deze concretiseringen is het een rijke bron voor reflectie in het team.
reflecteren op vijf kernwaarden.pdf (104.28KB)
Reflecteren met het team (ter voorbereiding op een brief over de kernwaarden aan de ouders)
Welke consequenties hebben die vijf daltonkernwaarden voor de manier waarop je samen het onderwijs inricht? Durf je als team de brief aan de ouders te ondertekenen, die de kern van dit artikel vormt en waarin die kernwaarden worden uitgelegd?
reflecteren met het team.pdf (83.46KB)
Reflecteren met het team (ter voorbereiding op een brief over de kernwaarden aan de ouders)
Welke consequenties hebben die vijf daltonkernwaarden voor de manier waarop je samen het onderwijs inricht? Durf je als team de brief aan de ouders te ondertekenen, die de kern van dit artikel vormt en waarin die kernwaarden worden uitgelegd?
reflecteren met het team.pdf (83.46KB)
Onderweg naar kindgericht onderwijs
In dit artikel uit PO-Management beschrijf ik welke factoren het veranderingsproces succesvol maken of kunnen belemmeren.
Onderweg-naar-kindgericht-onderwijs.pdf (4.1MB)
Onderweg naar kindgericht onderwijs
In dit artikel uit PO-Management beschrijf ik welke factoren het veranderingsproces succesvol maken of kunnen belemmeren.
Onderweg-naar-kindgericht-onderwijs.pdf (4.1MB)
De leerling als kritische denker
In dit artikel uit JSW beschrijf ik onder welke condities leerlingen kritisch denken kunnen ontwikkelen.
de leerling als kritische denker.pdf (248.92KB)
De leerling als kritische denker
In dit artikel uit JSW beschrijf ik onder welke condities leerlingen kritisch denken kunnen ontwikkelen.
de leerling als kritische denker.pdf (248.92KB)
Zal de tijd het leren???
In dit (opiniërende) artikel stel ik de tijdverspilling aan de kaak, die op veel basisscholen plaatsvindt. Niet zozeer door niet op tijd te beginnen, maar door de leerlingen lastig te vallen met voor hen zinloze activiteiten. Invullesjes, instructies, toetsen die allemaal niet aansluiten bij wat een leerling nodig heeft om te kunnen leren. Dat kan veel beter en dus anders! Dit artikel verscheen in De Nieuwe Leraar (lijfblad voor nieuwsgierige leraren po) 2017, nummer 3/4.
Zal de tijd het leren DNL 3-4.pdf (487.21KB)
Zal de tijd het leren???
In dit (opiniërende) artikel stel ik de tijdverspilling aan de kaak, die op veel basisscholen plaatsvindt. Niet zozeer door niet op tijd te beginnen, maar door de leerlingen lastig te vallen met voor hen zinloze activiteiten. Invullesjes, instructies, toetsen die allemaal niet aansluiten bij wat een leerling nodig heeft om te kunnen leren. Dat kan veel beter en dus anders! Dit artikel verscheen in De Nieuwe Leraar (lijfblad voor nieuwsgierige leraren po) 2017, nummer 3/4.
Zal de tijd het leren DNL 3-4.pdf (487.21KB)
Rubriek Bildung in tijdschrift Van 12 tot 18
Naar aanleiding van een citaat van de pedagoog Philippe Meirieu benadruk ik het belang van het tegengaan van etiketten op leerlingen. Vervolgens citeer ik met instemming een commentaar van prof Marc Vermeulen op een citaat van Kierkegaard en gebruik dit om te illustreren hoeveel moeite het soms kost om meeveranderen met de omstandigheden als uitgangspunt te nemen bij het inhoud en vorm geven van onderwijs.
Bildung februari 2017 Dolf Janson.pdf (665.6KB)
Rubriek Bildung in tijdschrift Van 12 tot 18
Naar aanleiding van een citaat van de pedagoog Philippe Meirieu benadruk ik het belang van het tegengaan van etiketten op leerlingen. Vervolgens citeer ik met instemming een commentaar van prof Marc Vermeulen op een citaat van Kierkegaard en gebruik dit om te illustreren hoeveel moeite het soms kost om meeveranderen met de omstandigheden als uitgangspunt te nemen bij het inhoud en vorm geven van onderwijs.
Bildung februari 2017 Dolf Janson.pdf (665.6KB)
De samenhang van de daltonkernwaarden
In dit artikel uit Daltonvisie beschrijf ik hoe belangrijk het is de kernwaarden niet los te zien, maar de samenhang als kracht te benutten, zowel bij de leerlingen als in het team.
de samenhang van de daltonkernwaarden.pdf (290.97KB)
De samenhang van de daltonkernwaarden
In dit artikel uit Daltonvisie beschrijf ik hoe belangrijk het is de kernwaarden niet los te zien, maar de samenhang als kracht te benutten, zowel bij de leerlingen als in het team.
de samenhang van de daltonkernwaarden.pdf (290.97KB)
De leraar, de leerling en de groep
In dit artikel uit Speziaal zet ik de de rol van leraar en leerlingen m.b.t. differentiatie, opbrengsten en groepsplan in een ander licht dan op veel scholen gebruikelijk is.
De leraar, de leerling en het leerproces.pdf (391.18KB)
De leraar, de leerling en de groep
In dit artikel uit Speziaal zet ik de de rol van leraar en leerlingen m.b.t. differentiatie, opbrengsten en groepsplan in een ander licht dan op veel scholen gebruikelijk is.
De leraar, de leerling en het leerproces.pdf (391.18KB)
De kleren van de keizer
Over de essentie van het vak van leraar: een professional die keuzes durft te maken op grond van visie en verantwoordelijkheid.
De kleren van de keizer.pdf (543.2KB)
De kleren van de keizer
Over de essentie van het vak van leraar: een professional die keuzes durft te maken op grond van visie en verantwoordelijkheid.
De kleren van de keizer.pdf (543.2KB)
Dan maak je maar zin!
Artikel uit Speziaal over de rol en betekenis van motivatie.
Dan maak je maar zin.pdf (614.56KB)
Dan maak je maar zin!
Artikel uit Speziaal over de rol en betekenis van motivatie.
Dan maak je maar zin.pdf (614.56KB)
Laat mij maar even... (over coaching)
Artikel uit Speziaal over de coachende rol van leraren en de consequenties daarvan voor hun interactie met leerlingen.
Laat mij maar even.pdf (913.74KB)
Laat mij maar even... (over coaching)
Artikel uit Speziaal over de coachende rol van leraren en de consequenties daarvan voor hun interactie met leerlingen.
Laat mij maar even.pdf (913.74KB)
Verantwoord verantwoordelijk
Artikel gemaakt voor Wij-leren.nl over de rol en betekenis van verantwoordelijk (leren) zijn, zowel in de groep als in het team.
Verantwoord verantwoordelijk.pdf (460.47KB)
Verantwoord verantwoordelijk
Artikel gemaakt voor Wij-leren.nl over de rol en betekenis van verantwoordelijk (leren) zijn, zowel in de groep als in het team.
Verantwoord verantwoordelijk.pdf (460.47KB)
De manier van leren moet kloppen
Artikel uit JSW waarin het verband tussen de toepassing van het geleerde en de manieren om je die vaardigheid eigen te maken wordt beschreven. Wie dit verband herkent, zal diverse lessen en activiteiten anders gaan vormgeven...
De manier van leren moet kloppen.pdf (274.31KB)
De manier van leren moet kloppen
Artikel uit JSW waarin het verband tussen de toepassing van het geleerde en de manieren om je die vaardigheid eigen te maken wordt beschreven. Wie dit verband herkent, zal diverse lessen en activiteiten anders gaan vormgeven...
De manier van leren moet kloppen.pdf (274.31KB)
Nieuwsgierige leraren leren van hun praktijk - onderzoekend leren als schoolcultuur
In dit artikel staan ervaringen uit een praktijkonderzoek op enkele basisscholen naar de praktijk en de effecten van onderzoekend leren door leraren.
Onderzoekend leren als schoolcultuur_JSW_maart13.pdf (3.77MB)
Nieuwsgierige leraren leren van hun praktijk - onderzoekend leren als schoolcultuur
In dit artikel staan ervaringen uit een praktijkonderzoek op enkele basisscholen naar de praktijk en de effecten van onderzoekend leren door leraren.
Onderzoekend leren als schoolcultuur_JSW_maart13.pdf (3.77MB)
Waaier onderzoekend leren in het team
Achterkanten met de tekst. Deze kaarten zijn samengesteld t.b.v. het onderzoeksproject dat aanleiding was voor het artikel in JSW (maart 2013)
waaier achterkanten.pdf (288.81KB)
Waaier onderzoekend leren in het team
Achterkanten met de tekst. Deze kaarten zijn samengesteld t.b.v. het onderzoeksproject dat aanleiding was voor het artikel in JSW (maart 2013)
waaier achterkanten.pdf (288.81KB)
Waaier onderzoekend leren in het team
De illustratieve voorkanten van de kaarten hierboven. Deze kaarten zijn samengesteld t.b.v. het onderzoeksproject dat aanleiding was voor het artikel in JSW (maart 2013)
waaier voorkanten.pdf (2.51MB)
Waaier onderzoekend leren in het team
De illustratieve voorkanten van de kaarten hierboven. Deze kaarten zijn samengesteld t.b.v. het onderzoeksproject dat aanleiding was voor het artikel in JSW (maart 2013)
waaier voorkanten.pdf (2.51MB)
Leerlingen laten excelleren
Artikel uit JSW waarin wordt beschreven welke de rol leraren kunnen spelen om te bereiken dat leerlingen het beste van zichzelf laten zien.
JSW_Leerlingen laten excelleren_Nov12.pdf (3.86MB)
Leerlingen laten excelleren
Artikel uit JSW waarin wordt beschreven welke de rol leraren kunnen spelen om te bereiken dat leerlingen het beste van zichzelf laten zien.
JSW_Leerlingen laten excelleren_Nov12.pdf (3.86MB)
Opsomming van soorten taken
In dit overzicht staan heel veel soorten taken waarmee kinderen aan de slag kunnen, maar die steeds een beroep doen op andere denkprocessen en andere vaardigheden. Om kinderen zich breed te laten ontwikkelen is zo'n afwisseling van taken heel belangrijk.
Taxonomie van taken.pdf (330.33KB)
Opsomming van soorten taken
In dit overzicht staan heel veel soorten taken waarmee kinderen aan de slag kunnen, maar die steeds een beroep doen op andere denkprocessen en andere vaardigheden. Om kinderen zich breed te laten ontwikkelen is zo'n afwisseling van taken heel belangrijk.
Taxonomie van taken.pdf (330.33KB)