voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

 Artikelen over spellingdidactiek 

Door op de onderstreepte tekst te klikken
kun je het artikel downloaden.

 

De sjwa, de meestal onbenoemde klinker
Zowel voor het leren spellen als het leren lezen is het bewust herkennen van deze onbeklemtoonde klinker uit onze spreektaal essentieel.
De sjwa, onze meest frequente klinker.pdf (119.73KB)
De sjwa, de meestal onbenoemde klinker
Zowel voor het leren spellen als het leren lezen is het bewust herkennen van deze onbeklemtoonde klinker uit onze spreektaal essentieel.
De sjwa, onze meest frequente klinker.pdf (119.73KB)
De essentie van effectieve spellingdidactiek
Korte samenvatting van de essenties van OZNL en het verschil met ingeslepen gewoontes die niet alleen niet effectief blijken, maar soms ook op onjuiste veronderstellingen zijn gebaseerd.
Mythes rond de spellingdidactiek.pdf (56.4KB)
De essentie van effectieve spellingdidactiek
Korte samenvatting van de essenties van OZNL en het verschil met ingeslepen gewoontes die niet alleen niet effectief blijken, maar soms ook op onjuiste veronderstellingen zijn gebaseerd.
Mythes rond de spellingdidactiek.pdf (56.4KB)
Spelling leren vanuit de daltonkernwaarden
De didactiek van Op zoek naar letters sluit helemaal aan bij de vijf kernwaarden die de Nederlandse daltonscholen als uitgangspunt voor hun onderwijs hebben gekozen.
Spelling leren vanuit de daltonkernwaarden.pdf (181.56KB)
Spelling leren vanuit de daltonkernwaarden
De didactiek van Op zoek naar letters sluit helemaal aan bij de vijf kernwaarden die de Nederlandse daltonscholen als uitgangspunt voor hun onderwijs hebben gekozen.
Spelling leren vanuit de daltonkernwaarden.pdf (181.56KB)
Leren spellen vraagt een andere aanpak
artikel uit 2019, gepubliceerd in JSW
Leren_spellen_vraagt_andere_aanpak.pdf (285.38KB)
Leren spellen vraagt een andere aanpak
artikel uit 2019, gepubliceerd in JSW
Leren_spellen_vraagt_andere_aanpak.pdf (285.38KB)
Oefenen van spelling
Omdat ik bij observaties in scholen en door vragen van leraren merkte dat 'oefenen' niet voor alle leerlingen iets met 'leren' of 'doelen' te maken had, heb ik dit artikel in de maandelijkse Nieuwsbrief van Op zoek naar letters gezet.
Oefenen van spelling.pdf (179.19KB)
Oefenen van spelling
Omdat ik bij observaties in scholen en door vragen van leraren merkte dat 'oefenen' niet voor alle leerlingen iets met 'leren' of 'doelen' te maken had, heb ik dit artikel in de maandelijkse Nieuwsbrief van Op zoek naar letters gezet.
Oefenen van spelling.pdf (179.19KB)
Werkwoordspelling zonder ballast
Dit artikel verscheen in mei 2017 in JSW. Het beschrijft waardoor de traditionele aanpak van werkwoordspelling niet effectief is en hoe het anders kan.
werkwoordspelling zonder ballast JSW.pdf (761.83KB)
Werkwoordspelling zonder ballast
Dit artikel verscheen in mei 2017 in JSW. Het beschrijft waardoor de traditionele aanpak van werkwoordspelling niet effectief is en hoe het anders kan.
werkwoordspelling zonder ballast JSW.pdf (761.83KB)
Hoe leuk mag grammaticaonderwijs zijn?
In dit artikel beschrijf ik een alternatieve aanpak van grammaticaonderwijs. Dit is als aanloop naar het correct spellen van persoonsvormen een noodzakelijk traject. Leerlingen leren zo de functie van de persoonsvorm ontdekken en niet met trucjes alleen het plekje aanwijzen.
Hoe leuk mag grammaticaonderwijs zijn.pdf (191.83KB)
Hoe leuk mag grammaticaonderwijs zijn?
In dit artikel beschrijf ik een alternatieve aanpak van grammaticaonderwijs. Dit is als aanloop naar het correct spellen van persoonsvormen een noodzakelijk traject. Leerlingen leren zo de functie van de persoonsvorm ontdekken en niet met trucjes alleen het plekje aanwijzen.
Hoe leuk mag grammaticaonderwijs zijn.pdf (191.83KB)
Klanken bepalen de letters
Dit artikel verscheen in het Tijdschrift voor remedial teaching (2016-01) en beschrijft wat de basis zou moeten zijn voor effectief spellingonderwijs.
klanken bepalen de letters.pdf (3.92MB)
Klanken bepalen de letters
Dit artikel verscheen in het Tijdschrift voor remedial teaching (2016-01) en beschrijft wat de basis zou moeten zijn voor effectief spellingonderwijs.
klanken bepalen de letters.pdf (3.92MB)
Het verschil tussen leren spellen en leren lezen
Artikel uit Taal Lezen Primair waarin de leerprocessen bij leren lezen en leren spellen worden vergeleken en gekoppeld aan wat daarbij in het brein gebeurt. Hierdoor wordt duidelijk dat de spellingdidactiek echt anders moet dan de leesdidactiek en dat heeft vergaande consequenties, gezien de huidige praktijk.
Verschil leren spellen en leren lezen Dolf Janson.pdf (452.95KB)
Het verschil tussen leren spellen en leren lezen
Artikel uit Taal Lezen Primair waarin de leerprocessen bij leren lezen en leren spellen worden vergeleken en gekoppeld aan wat daarbij in het brein gebeurt. Hierdoor wordt duidelijk dat de spellingdidactiek echt anders moet dan de leesdidactiek en dat heeft vergaande consequenties, gezien de huidige praktijk.
Verschil leren spellen en leren lezen Dolf Janson.pdf (452.95KB)
Werkwoordspelling - houd het simpel!
De essentie van wat vaak (maar ten onrechte) nog werkwoorddidactiek genoemd wordt.
Werkwoordspelling - houd het simpel!.pdf (1.76MB)
Werkwoordspelling - houd het simpel!
De essentie van wat vaak (maar ten onrechte) nog werkwoorddidactiek genoemd wordt.
Werkwoordspelling - houd het simpel!.pdf (1.76MB)
Spellingdidactiek met resultaat
De basis van Op zoek naar letters
Opbrengstgericht lesgeven bij spelling.pdf (30.75KB)
Spellingdidactiek met resultaat
De basis van Op zoek naar letters
Opbrengstgericht lesgeven bij spelling.pdf (30.75KB)
Op zoek naar letters
De alternatieve spellingdidactiek
Veerkracht 16-19 OP ZOEK NAAR LETTERS.pdf (1.81MB)
Op zoek naar letters
De alternatieve spellingdidactiek
Veerkracht 16-19 OP ZOEK NAAR LETTERS.pdf (1.81MB)