voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Eigen artikelen (vanaf ca. 2004) over onderwerpen uit de rekendidactiek

 Door op de onderstreepte tekst te klikken 
kun je het artikel downloaden.

oefenen kan zonder methode...
Tips bij het oefenen van vermenigvuldig- en deelsommen..pdf (103.79KB)
oefenen kan zonder methode...
Tips bij het oefenen van vermenigvuldig- en deelsommen..pdf (103.79KB)
gebruik maken van ervaringen en voorkennis...
Omgaan met tijd en met de daarmee verbonden termen en de notaties daarvan.pdf (168.21KB)
gebruik maken van ervaringen en voorkennis...
Omgaan met tijd en met de daarmee verbonden termen en de notaties daarvan.pdf (168.21KB)
Aandachtspunten voor wie het rekenonderwijs meer op de kinderen wil afstemmen.
aandachtspunten voor het reken-wiskunde-onderwijs.pdf (158.9KB)
Aandachtspunten voor wie het rekenonderwijs meer op de kinderen wil afstemmen.
aandachtspunten voor het reken-wiskunde-onderwijs.pdf (158.9KB)
Rekenonderwijs kan anders
Dit artikel uit PO-Management beschrijft een aanpak van rekenonderwijs waarin niet het produceren van antwoordjes centraal staat, maar het het herkennen van samenhang en de toepasbaarheid buiten de rekenles. Bovendien moet het dan gaan om voortbouwen op de voorkennis, zodat de leerlingen zelf merken dat hun inzet effect heeft.
Rekenonderwijs kan anders.pdf (217.83KB)
Rekenonderwijs kan anders
Dit artikel uit PO-Management beschrijft een aanpak van rekenonderwijs waarin niet het produceren van antwoordjes centraal staat, maar het het herkennen van samenhang en de toepasbaarheid buiten de rekenles. Bovendien moet het dan gaan om voortbouwen op de voorkennis, zodat de leerlingen zelf merken dat hun inzet effect heeft.
Rekenonderwijs kan anders.pdf (217.83KB)
Kwartetten met trio's - anders beginnen met vermenigvuldigen en delen
In plaats van te starten met het aanbieden met de 'tafels' van vermenigvuldiging, is het veel zinvoller om vermenigvuldigen en delen samen te nemen en de introductie te starten met de toepassingen die kinderen om zich heen kunnen herkennen. Ook het verschil tussen automatiseren en memoriseren is essentieel voor het beoogde resultaat.
kwartetten met trio's.pdf (593.36KB)
Kwartetten met trio's - anders beginnen met vermenigvuldigen en delen
In plaats van te starten met het aanbieden met de 'tafels' van vermenigvuldiging, is het veel zinvoller om vermenigvuldigen en delen samen te nemen en de introductie te starten met de toepassingen die kinderen om zich heen kunnen herkennen. Ook het verschil tussen automatiseren en memoriseren is essentieel voor het beoogde resultaat.
kwartetten met trio's.pdf (593.36KB)
Breuken en verhoudingsgetallen
Welke kennis, vaardigheden en inzichten moeten kinderen verwerven om zich buiten de rekenles te kunnen redden met breuken en verhoudingsgetallen?
breuken en verhoudingsgetallen.pdf (839.63KB)
Breuken en verhoudingsgetallen
Welke kennis, vaardigheden en inzichten moeten kinderen verwerven om zich buiten de rekenles te kunnen redden met breuken en verhoudingsgetallen?
breuken en verhoudingsgetallen.pdf (839.63KB)
Doelenroutes
Dit zijn de doelen per domein zoals die achterin Rekenonderwijs kan anders zijn opgenomen.
Doelenroutes door de ogen van leerlingen.pdf (146.12KB)
Doelenroutes
Dit zijn de doelen per domein zoals die achterin Rekenonderwijs kan anders zijn opgenomen.
Doelenroutes door de ogen van leerlingen.pdf (146.12KB)
Leren kinderen zo rekenen?
Kritisch commentaar op de visie van prof. Anna Bosman op hoe kinderen zouden moeten leren rekenen.
Zo leren kinderen rekenen.pdf (83.83KB)
Leren kinderen zo rekenen?
Kritisch commentaar op de visie van prof. Anna Bosman op hoe kinderen zouden moeten leren rekenen.
Zo leren kinderen rekenen.pdf (83.83KB)
Groeien in de getallenwereld
Janson, D. (2017). Groeien in de getallenwereld. In: M. van Zanten (red.). Rekenenwiskunde in de 21e eeuw. Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs (pp. 193- 201). Utrecht / Enschede: Panama, Universiteit Utrecht / NVORWO / SLO. In dit hoofdstuk bespreek ik hoe leraren in rekenlessen kunnen bevorderen dat alle leerlingen met vertrouwen en betrokkenheid blijven oefenen en zo voorkomen dat een fixed mindset ontstaat. Het hele boek is te downloaden via https://panamaconferentie.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/22/2017/01/Panama-35_Rekenen-wiskunde_in_de_21e_eeuw.pdf
Groeien in de getallenwereld .pdf (86.41KB)
Groeien in de getallenwereld
Janson, D. (2017). Groeien in de getallenwereld. In: M. van Zanten (red.). Rekenenwiskunde in de 21e eeuw. Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs (pp. 193- 201). Utrecht / Enschede: Panama, Universiteit Utrecht / NVORWO / SLO. In dit hoofdstuk bespreek ik hoe leraren in rekenlessen kunnen bevorderen dat alle leerlingen met vertrouwen en betrokkenheid blijven oefenen en zo voorkomen dat een fixed mindset ontstaat. Het hele boek is te downloaden via https://panamaconferentie.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/22/2017/01/Panama-35_Rekenen-wiskunde_in_de_21e_eeuw.pdf
Groeien in de getallenwereld .pdf (86.41KB)
Een korte typering van wat bij percentages hoort.
Percentages.pdf (33.56KB)
Een korte typering van wat bij percentages hoort.
Percentages.pdf (33.56KB)
Zie je het voor je?
Informatieve tekst bij de gelijknamige workshop op de conferentie Rekenen op taal (16-6-2016). Hierin gaat het over het belang van mentale en schematische voorstellingen bij het leren rekenen en van het bevorderen van de verbinding tussen woorden, betekenissen en beelden daarbij.
Zie je het voor je.pdf (1.03MB)
Zie je het voor je?
Informatieve tekst bij de gelijknamige workshop op de conferentie Rekenen op taal (16-6-2016). Hierin gaat het over het belang van mentale en schematische voorstellingen bij het leren rekenen en van het bevorderen van de verbinding tussen woorden, betekenissen en beelden daarbij.
Zie je het voor je.pdf (1.03MB)
Dominospel - maar dan anders
Spelregels voor twee varianten met het dominospel met 55 stenen (dubbel negen als hoogste aantal stippen). De kern is dat je niet gelijke helften tegen elkaar legt, maar helften die samen tien vormen.
dominospel - varianten.pdf (402.71KB)
Dominospel - maar dan anders
Spelregels voor twee varianten met het dominospel met 55 stenen (dubbel negen als hoogste aantal stippen). De kern is dat je niet gelijke helften tegen elkaar legt, maar helften die samen tien vormen.
dominospel - varianten.pdf (402.71KB)
Op weg naar beter reken-wiskundeonderwijs: kansen en bedreigingen
Opiniërend artikel uit PanamaPost over de vraag wat we 'met de kennis van nu' in de rekenlessen anders zouden moeten doen dan de ingeslepen traditie lijkt voor te schrijven.
janson_kanaal141.pdf (183.11KB)
Op weg naar beter reken-wiskundeonderwijs: kansen en bedreigingen
Opiniërend artikel uit PanamaPost over de vraag wat we 'met de kennis van nu' in de rekenlessen anders zouden moeten doen dan de ingeslepen traditie lijkt voor te schrijven.
janson_kanaal141.pdf (183.11KB)
Mag dat dan?
Opiniërend artikel uit PanamaPost over de vraag hoeveel autonomie leraren hebben bij het geven van (reken)onderwijs en wat nodig is om die keuzevrijheid te bevorderen.
janson_kanaal138.pdf (186.98KB)
Mag dat dan?
Opiniërend artikel uit PanamaPost over de vraag hoeveel autonomie leraren hebben bij het geven van (reken)onderwijs en wat nodig is om die keuzevrijheid te bevorderen.
janson_kanaal138.pdf (186.98KB)
Op weg naar opbrengstveroorzakend onderwijs
Artikel uit PanamaPost waarin gepleit wordt voor een actievere rol van de leraar in het dagelijkse rekenonderwijs. Actiever betekent hier: een leraar die niet alleen uitvoert en werkt met drie vaste groepen, maar die zelf initiatief neemt, dingen uitprobeert omdat leerlingen dat nodig hebben. De ondertitel is daarom: de onderzoekende leraar in een opbrengstgerichte cultuur.
Op weg naar opbrengstveroorzakend onderwijs.pdf (231.87KB)
Op weg naar opbrengstveroorzakend onderwijs
Artikel uit PanamaPost waarin gepleit wordt voor een actievere rol van de leraar in het dagelijkse rekenonderwijs. Actiever betekent hier: een leraar die niet alleen uitvoert en werkt met drie vaste groepen, maar die zelf initiatief neemt, dingen uitprobeert omdat leerlingen dat nodig hebben. De ondertitel is daarom: de onderzoekende leraar in een opbrengstgerichte cultuur.
Op weg naar opbrengstveroorzakend onderwijs.pdf (231.87KB)
Differentiatie vraag voorbereiding
Artikel uit Volgens Bartjens waarin duidelijk wordt gemaakt dat de verschillen in de groep honoreren alleen kan als je dat als uitgangspunt neemt bij het voorbereiden van een blok uit de methode. Het gebruik van een groepsplan zou hierop moeten aansluiten, zodat dit geen dubbel werk oplevert.
vb_31_5_janson_differentiatie_vraagt_voorbereiding.pdf (827.14KB)
Differentiatie vraag voorbereiding
Artikel uit Volgens Bartjens waarin duidelijk wordt gemaakt dat de verschillen in de groep honoreren alleen kan als je dat als uitgangspunt neemt bij het voorbereiden van een blok uit de methode. Het gebruik van een groepsplan zou hierop moeten aansluiten, zodat dit geen dubbel werk oplevert.
vb_31_5_janson_differentiatie_vraagt_voorbereiding.pdf (827.14KB)
Bijlage bij Differentiatie vraagt voorbereiding
voorbeeld van een mogelijke neerslag van die voorbereiding.
vb_31_5_bijlage_janson_differentiatie_vraagt_voorbereiding.pdf (133.95KB)
Bijlage bij Differentiatie vraagt voorbereiding
voorbeeld van een mogelijke neerslag van die voorbereiding.
vb_31_5_bijlage_janson_differentiatie_vraagt_voorbereiding.pdf (133.95KB)
Wat ga ik vandaag leren?
Artikel uit Volgens Bartjens over doelen stellen in de rekenles. Leerdoelen, wel te verstaan, en die zijn anders dan onderwijsdoelen.
Wat ga ik vandaag leren VB nr 2 2013.pdf (220.79KB)
Wat ga ik vandaag leren?
Artikel uit Volgens Bartjens over doelen stellen in de rekenles. Leerdoelen, wel te verstaan, en die zijn anders dan onderwijsdoelen.
Wat ga ik vandaag leren VB nr 2 2013.pdf (220.79KB)
Minder kan meer worden
Artikel uit Volgens Bartjens (2004) over verrijking in rekenlessen.
vb_24_2_janson_minder_kan_meer_worden.pdf (168.94KB)
Minder kan meer worden
Artikel uit Volgens Bartjens (2004) over verrijking in rekenlessen.
vb_24_2_janson_minder_kan_meer_worden.pdf (168.94KB)
Je zal maar slim zijn...
In dit artikel uit Volgens Bartjens gaat het om de vraag wat leraren te doen staat als leerlingen tot meer in staat zijn dan de methode veronderstelt en dat ook nog eens sneller doen.
vb_25_2_janson_je_zal_maar_slim_zijn.pdf (111.08KB)
Je zal maar slim zijn...
In dit artikel uit Volgens Bartjens gaat het om de vraag wat leraren te doen staat als leerlingen tot meer in staat zijn dan de methode veronderstelt en dat ook nog eens sneller doen.
vb_25_2_janson_je_zal_maar_slim_zijn.pdf (111.08KB)
leren klokkijken
Artikel uit Volgens Bartjens waarin duidelijk wordt dat klokkijken op een analoge klok best ingewikkeld in elkaar zit en eigenlijk veel moeilijker te leren is dan op een digitale klok.
vb_26_4_janson_leren_klokkijken.pdf (140.12KB)
leren klokkijken
Artikel uit Volgens Bartjens waarin duidelijk wordt dat klokkijken op een analoge klok best ingewikkeld in elkaar zit en eigenlijk veel moeilijker te leren is dan op een digitale klok.
vb_26_4_janson_leren_klokkijken.pdf (140.12KB)
En de opbrengst is...
Artikel uit Volgens Bartjens, waarin wordt nagegaan wat in rekenlessen onder 'opbrengst' moet worden verstaan. Dat blijkt toch wat anders dan in veel praktijken gebruikelijk is...
vb_31_2_janson_en_de_opbrengst_is.pdf (803.71KB)
En de opbrengst is...
Artikel uit Volgens Bartjens, waarin wordt nagegaan wat in rekenlessen onder 'opbrengst' moet worden verstaan. Dat blijkt toch wat anders dan in veel praktijken gebruikelijk is...
vb_31_2_janson_en_de_opbrengst_is.pdf (803.71KB)
Is de rekenmethode ook van de kinderen?
Artikel uit Volgens Bartjens (2005) met als centrale vraag in hoeverre de leerlingen uitgangspunt zijn bij het gebruik van een rekenmethode? Vaak lijkt het alsof de leerlingen zich moeten aanpassen aan wat de methodeschrijvers hebben bedacht.
vb_25_4_janson_is_de_rekenmethode_ook_van_de_kinderen.pdf (156.04KB)
Is de rekenmethode ook van de kinderen?
Artikel uit Volgens Bartjens (2005) met als centrale vraag in hoeverre de leerlingen uitgangspunt zijn bij het gebruik van een rekenmethode? Vaak lijkt het alsof de leerlingen zich moeten aanpassen aan wat de methodeschrijvers hebben bedacht.
vb_25_4_janson_is_de_rekenmethode_ook_van_de_kinderen.pdf (156.04KB)
Van wie is het handelingsplan?
Artikel uit Volgens Bartjens (2006) over het maken van handelingsplannen waarvoor de betrokken leerling zich verantwoordelijk kan voelen.
vb26_3_janson_van_wie_is_het_handelingsplan.pdf (322.08KB)
Van wie is het handelingsplan?
Artikel uit Volgens Bartjens (2006) over het maken van handelingsplannen waarvoor de betrokken leerling zich verantwoordelijk kan voelen.
vb26_3_janson_van_wie_is_het_handelingsplan.pdf (322.08KB)
Een schatter kan niet zonder redeneren (Volgens Bartjens nov. 2007)
Schatten is rekenen met (afge)ronde getallen. Wie afrondt moet snappen wat past binnen de betekenis van deze getallen. Elke afronding en dus elke schatting moet de gebruiker kunnen onderbouwen. Wie na het afronden, die afronding weer teniet wil doen en de aanpassing corrigeren, moet weten hoe dat is te beredeneren.
vb_27_2_janson_een_schatter_kan_niet_zonder_redeneren.pdf (6.9MB)
Een schatter kan niet zonder redeneren (Volgens Bartjens nov. 2007)
Schatten is rekenen met (afge)ronde getallen. Wie afrondt moet snappen wat past binnen de betekenis van deze getallen. Elke afronding en dus elke schatting moet de gebruiker kunnen onderbouwen. Wie na het afronden, die afronding weer teniet wil doen en de aanpassing corrigeren, moet weten hoe dat is te beredeneren.
vb_27_2_janson_een_schatter_kan_niet_zonder_redeneren.pdf (6.9MB)