voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Recht doen aan verschillen

Wat speelt een rol als je de verschillen tussen kinderen als uitgangspunt neemt voor de inrichting van je onderwijs?
Welke gevolgen heeft dat voor je eigen rol daarbij?
Hoe sluit je met je onderwijs aan op hun voorkennis, ook die ze van buiten de school meebrengen en hoe bevorder je een daarop voortbouwend actief leerproces vanuit school? 

Dit betekent ook dat je onderwijs niet meer koppelt aan leerstofjaarklassen en het gebruik van klassikale methoden die bepalen wat kinderen op welk moment doen, want dan zou je die verschillen negeren in plaats van benutten en daarop afstemmen.

Recht doen aan verschillen
Een rizoom is een wortelsysteem dat zich vanuit veel verschillende punten horizontaal uitbreidt en van daaruit verder groeit. Gember is daarvan een bekend voorbeeld. Rizomatisch denken verwijst naar deze dynamiek. Leerprocessen lijken qua structuur en dynamiek op de ontwikkeling van zo'n rizoom. Het is daarom belangrijk om bij leerprocessen deze dynamiek niet te belemmeren.
Rizomatisch denken over onderwijs.pdf (512.64KB)
Recht doen aan verschillen
Een rizoom is een wortelsysteem dat zich vanuit veel verschillende punten horizontaal uitbreidt en van daaruit verder groeit. Gember is daarvan een bekend voorbeeld. Rizomatisch denken verwijst naar deze dynamiek. Leerprocessen lijken qua structuur en dynamiek op de ontwikkeling van zo'n rizoom. Het is daarom belangrijk om bij leerprocessen deze dynamiek niet te belemmeren.
Rizomatisch denken over onderwijs.pdf (512.64KB)
De wet gaat uit van verschillen
Het uitgangspunt was goed, maar wat er dan in diezelfde wet op volgt heeft dat uitgangspunt onderuit gehaald...
Wat de wet voorschrijft.pdf (120.21KB)
De wet gaat uit van verschillen
Het uitgangspunt was goed, maar wat er dan in diezelfde wet op volgt heeft dat uitgangspunt onderuit gehaald...
Wat de wet voorschrijft.pdf (120.21KB)
Een nieuw schooljaar biedt kansen om je onderwijs anders in te richten
In deze column staan een paar aandachtspunten en argumenten op een rijtje...
Nieuw geluid.pdf (51.46KB)
Een nieuw schooljaar biedt kansen om je onderwijs anders in te richten
In deze column staan een paar aandachtspunten en argumenten op een rijtje...
Nieuw geluid.pdf (51.46KB)
Toetsen zijn geen doel
Het misverstand dat het op school om toetsscores gaat, verhindert veel kinderen echt leren te ervaren en daarvan te genieten.
doorbreek de toetscultuur.pdf (539.69KB)
Toetsen zijn geen doel
Het misverstand dat het op school om toetsscores gaat, verhindert veel kinderen echt leren te ervaren en daarvan te genieten.
doorbreek de toetscultuur.pdf (539.69KB)
Formatief of summatief: een principiële keuze
Tenminste, als je de betekenis van formatief niet slechts ziet als anders omgaan met toetsen...
Formatief evalueren.pdf (208.55KB)
Formatief of summatief: een principiële keuze
Tenminste, als je de betekenis van formatief niet slechts ziet als anders omgaan met toetsen...
Formatief evalueren.pdf (208.55KB)
Hoe veroorzaak je bij elke leerling opbrengsten?
Opbrengstgericht onderwijs was een nieuwe benadering. Opbrengsten als effect van het leerproces van een kind komen niet effectief tot stand als het onderwijs zelf niet ook verandert en een toets met weinig fouten niet als die opbrengst beschouwd wordt..
Op weg naar opbrengstveroorzakend onderwijs.pdf (231.87KB)
Hoe veroorzaak je bij elke leerling opbrengsten?
Opbrengstgericht onderwijs was een nieuwe benadering. Opbrengsten als effect van het leerproces van een kind komen niet effectief tot stand als het onderwijs zelf niet ook verandert en een toets met weinig fouten niet als die opbrengst beschouwd wordt..
Op weg naar opbrengstveroorzakend onderwijs.pdf (231.87KB)
Kindgericht onderwijs, hoezo?
Hoe vreemd het misschien ook lijkt, onderwijs op nog teveel scholen is niet op (de behoeften van) kinderen gericht.
Onderweg-naar-kindgericht-onderwijs.pdf (4.1MB)
Kindgericht onderwijs, hoezo?
Hoe vreemd het misschien ook lijkt, onderwijs op nog teveel scholen is niet op (de behoeften van) kinderen gericht.
Onderweg-naar-kindgericht-onderwijs.pdf (4.1MB)
Stimuleren van een actieve en kritisch denkende houding
Beschrijving van het nut en de noodzaak, met veel praktijkvoorbeelden.
Kritisch denken bij rekenwiskundeonderwijs in het po.pdf (276.94KB)
Stimuleren van een actieve en kritisch denkende houding
Beschrijving van het nut en de noodzaak, met veel praktijkvoorbeelden.
Kritisch denken bij rekenwiskundeonderwijs in het po.pdf (276.94KB)
De rijkdom van taal vraagt een kritische omgang daarmee
Beschrijving van het nut en de noodzaak, met veel praktijkvoorbeelden.
Kritisch denken taal po.pdf (205.62KB)
De rijkdom van taal vraagt een kritische omgang daarmee
Beschrijving van het nut en de noodzaak, met veel praktijkvoorbeelden.
Kritisch denken taal po.pdf (205.62KB)