JansonAcademy 

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Haal meer uit dalton!

Als daltonschool heb je veel ontwikkelmogelijkheden en daarom verwacht de NDV ook dat de erkende daltonscholen zich blijven ontwikkelen. 
Het inhoud en vorm geven aan de consequenties van de kernwaarden, v
raagt  een  fundamentele, steeds weer terugkerende  doordenking van de praktijk in de klas. Hierbij kun je denken aan

  • vertrouwen geven en krijgen als basis voor samenwerking;
  • verantwoordelijkheid geven en nemen als basis voor zelfstandigheid; 
  • verantwoording vragen en afleggen als basis voor het omgaan met vrijheid;
  • reflecteren als basishouding, gericht op persoonlijke verbetering;

In een daltonschool gelden de kernwaarden echter ook op het niveau van het team.

Daarmee zijn deze waarden ook een mooie spiegel voor de teamcultuur en de stijl van leidinggeven! 

Hiermee is ontwikkeling mogelijk op alle aspecten van een school, zowel qua structuur als cultuur en zowel qua didactiek als pedagogiek.

Zo'n bezinning met een praktische vertaling kan in de vorm van een (jaarlijkse) tweedaagse met het team of tijdens enkele studie-/ werkmomenten verspreid door het jaar.
Daar kan dan een aspect grondig besproken, doordacht en verdiept worden, om het vervolgens te vertalen naar de dagelijkse praktijk. 

Ik heb daartoe een reflectie-instrument ontwikkeld, waarmee je als leraar kunt nagaan in hoeverre je elk van die vijf kernwaarden echt stimuleert en mogelijk maakt bij je leerlingen. Ik kom dat graag met jullie bespreken.

Zie ook mijn artikel uit Daltonvisie (september 2016) hierover bij .../publicaties/visie en competenties.

Hier vind je een 'brief aan de ouders' waarin ik het belang van de daltonkernwaarden ook nog eens uitleg. Misschien iets voor een ouderavond of voor het gesprek met de mr? Deze brief stond ook in Daltonvisie (december 2017).

Als JA-daltonopleider ben ik hiervoor met genoegen jullie deskundige en inspirerende partner. Het blijkt in zulke trajecten steeds weer heel handig dat ik ook vakinhoudelijk van veel markten thuis ben...

Natuurlijk zijn er allerlei mogelijkheden om jullie schoolontwikkeling en de professionalisering van het team in het licht van 'dalton 3.0' te plaatsen.
Maatwerk is echter altijd noodzakelijk. Ik werk niet met een standaard-aanbod. In het intakegesprek bespreken we dan de wensen en mogelijkheden