JansonAcademy 

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Erkende daltonopleiding

Ik ben door de Nederlandse daltonvereniging (NDV) erkend als daltonopleider voor leraren, schoolleiders en daltoncoördinatoren. Ik verzorg zulke opleidingen onder de vlag van Hogeschool Thomas More in Rotterdam.
Ik kies ervoor zulke opleidingen te koppelen aan schoolontwikkeling door die opleiding onderdeel te maken van teamgerichte professionalisering

Door die koppeling aan schoolontwikkeling, wordt zo'n opleidingstraject betekenisvol en contextgebonden. Dat leidt tot meer effect, ook op langere termijn. De schoolvisie, gebaseerd op de daltonkernwaarden, is dan richtinggevend, maar ook de populatie en de omgeving van de school bepalen mede de te maken keuzes. Het schoolplan / dalton-ontwikkelplan (dop) beschrijven vervolgens hoe de zo gewenste ontwikkeling kan worden geconcretiseerd en welke inzichten, kennis en vaardigheden dit van de teamleden vraagt. Deze aanpak geeft daardoor de beste garantie dat dalton een duurzaam kenmerk van een school wordt en blijft.

Wil je als daltonschool aspecten van jullie onderwijs versterken, verbeteren of veranderen? 
In alle gevallen is het goed dat te doen vanuit een doordenking van de vijf kernwaarden van dalton: zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie
Die kernwaarden als samenhangende basis voor de onderwijsontwikkeling, gelden ook als criteria voor de aanschaf van materialen en hulpmiddelen. Lang niet alles wat passend lijkt voor een van die kernwaarden, doorstaat de proef als ook die andere kernwaarden er langs gelegd worden. 

Ik help jullie graag als 'kritische vriend', als nascholer en/of als praktijkcoach een eigen weg daarin te vinden. Mijn publicaties ondersteunen dit ook.

.