JansonAcademy 

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Vormen van scholing,
mede gericht op schoolontwikkeling

Scholing in de vorm van interactieve studiebijeenkomsten, voorbereid met een werkgroep uit de school. 

Zulke bijeenkomsten eindigen met perspectief op de eigen praktijk, waarin leraren en andere betrokkenen de gewenste veranderingen uitproberen. Het eigen leertraject van de leraren is daarbij uitgangspunt. Het gaat vaak om afleren van vertrouwde patronen en oefenen met nieuwe.

Klassenbezoeken, al dan niet na begeleide voorbereiding van lessen en altijd met directe nabespreking. 
Feedback op leervragen en het samen bedenken van alternatieven staan daarin centraal. Gedrag leer je niet op een studiedag, maar alleen door het in de praktijk te oefenen. 
Het heeft mijn voorkeur om zulke bezoeken samen te doen met een of meer leden van de werkgroep en/of met bouw- of parallel-collega's, omdat dit helpt deze manier van kijken te verbreden.

Ondersteuning van werk- en stuurgroepen en management-teams bij het invulling geven aan hun rol. 
Zulke groepen zijn meestal bedoeld om de voortgang in de school te waarborgen en om de ideeën en gevoelens uit het team te vertalen naar volgende stappen. Zo'n groep moet verder kunnen, als ik er niet bij ben.
Ook kunnen zulke groepen te werk gaan als onderzoeksgroep. De leden doen dan rond het betreffende onderwerp praktijkonderzoek en zijn op die manier zowel kartrekker als pilot voor de rest van het team. 
In veel gevallen vinden deze overlegmomenten plaats op school. Ik bied ook de mogelijkheid om via internet te overleggen. Daartoe kunnen de deelnemers  vanuit verschillende locaties of vanuit huis deelnemen en elkaar zien, zonder tijdverlies voor reizen..

 

Als vormen van post-initiële scholing vallen al deze activiteiten onder de btw-vrijstelling