voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Vormen van scholing
mede gericht op schoolontwikkeling -

Scholing in de vorm van interactieve bijeenkomsten,  voorbereid met het mt of met een werkgroep. 

Zulke bijeenkomsten eindigen met perspectief op de eigen praktijk, waarin leraren en andere betrokkenen de gewenste veranderingen uitproberen. Het eigen leertraject van de leraren is daarbij uitgangspunt. Het gaat vaak om het afleren van vertrouwde patronen en oefenen met nieuwe.

Klassenbezoeken, al dan niet na begeleide voorbereiding van lessen en altijd met directe nabespreking. 
Feedback op leervragen en het samen bedenken van alternatieven staan daarin centraal. Ander gedrag leer je niet op een studiedag, maar alleen door het in de praktijk te oefenen. 
Het heeft mijn voorkeur om zulke bezoeken samen te doen met een of meer leden van de werkgroep en/of met bouw- of parallel-collega's, omdat dit helpt deze manier van kijken te verbreden.

Ondersteuning van werk- en stuurgroepen en managementteams  bij het invulling geven aan hun rol. 
Zulke groepen zijn meestal bedoeld om de voortgang in de school te waarborgen en om de ideeën en gevoelens uit het team te vertalen naar volgende stappen. Zo'n groep moet verder kunnen, als ik er niet bij ben.
Ook kunnen zulke groepen te werk gaan als onderzoeksgroep. De leden doen dan rond het betreffende onderwerp praktijkonderzoek en zijn op die manier zowel kartrekker als pilot voor de rest van het team. 
In veel gevallen vinden deze overlegmomenten plaats op school.
Ik bied, zeker in deze coronatijd, ook de mogelijkheid om via internet te overleggen. Daartoe kunnen de deelnemers vanuit verschillende locaties of vanuit huis deelnemen en elkaar zien, zonder tijdverlies voor reizen..

 

Als vormen van post-initiële scholing vallen al deze activiteiten onder de btw-vrijstelling, omdat ik ben geregistreerd bij het Centrum Post-Initieel Onderwijs Nederland.