voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Netwerken en links

Vanuit JansonAdvies heb ik nog een website namelijk www.hettaallab.nl .

Hierop staan ideeën voor uitdagende en onderzoekende taalactiviteiten. Regelmatig vul ik deze voorraad suggesties nog wat aan. 
Daarnaast staan op deze site de oefenmaterialen voor de spellingdidactiek Op zoek naar letters, gratis te downloaden.
Ook staan daar voorbeelden van opdrachten 
bij enkele van mijn andere boeken.

 


Ik was natuurlijk al lid van de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/Wiskunde-Onderwijs (NVORWO).
Van 2018 tot 2020 was ik tijdelijk
lid van het bestuur in de rol van secretaris.

   

Ik werk mee aan de doorontwikkeling van Jeelo, een thematische leeromgeving voor het basisonderwijs.
Het gaat dan met name om het ontwerpen van leerstoflijnen voor rekenen, taal en spelling, die recht doen aan de principes van thematisch werken en aan het eigenaarschap van leerlingen.

Daarnaast ben ik beschikbaar om leraren en teams te ondersteunen als zij zich deze werkwijze willen eigen maken.  

www.jeelo.nl  zie ook:  https://www.youtube.com/watchv=9EJziaD6erk en 
https://www.youtube.com/watch?v=olMDxTuBVVo 

 


Ik ben lid van het landelijk netwerk van taalspecialisten, dat wordt georganiseerd door SLO.


   

Ik ben eveneens lid van de onafhankelijke  Vereniging van Taalspecialisten.


Met vele anderen ben ik auteur van bijdragen over onderwijs op de informatieve site wij-leren.nl.
Inmiddels heb ik ook al een e-learning-module ontwikkeld voor de Wij-leren-academie.  


JansonAdvies werkte samen met het Informatiepunt  Onderwijs & Talentontwikkeling, dat helaas eind 2021 door SLO wordt opgeheven. 

Daarnaast ben ik ook lid van de klankbordgroep van het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). talentstimuleren.nl

Ik ben betrokken bij drie tijdschriften:

 Zie: http://www.volgens-bartjens.nl/nl/ontwikkeling-en-onderzoek/ontwikkeling-en-onderzoek/

Ik ben (t/m het schooljaar '20-'21) acht jaar lid geweest van de redactie van MeerTaal, tijdschrift over taal en taaldidactiek voor het basisonderwijs en de pabo's.

Ik verzorg nu nog de rubriek Taal=meer.

Voor een abonnement:   http://www.vangorcum.nl/meertaal

Ik ben lid van de redactie van Volgens Bartjens - ontwikkeling & onderzoek (voorheen PanamaPost Online), de digitale verdieping over rekendidactiek bij het tijdschrift Volgens Bartjens, uitgegeven in opdracht van de NVORWO.

Zie: http://www.volgens-bartjens.nl/nl/ontwikkeling-en-onderzoek/ontwikkeling-en-onderzoek/


Ik ben lid van het netwerk van JSW en draag daardoor bij aan de inhoud, door het zelf schrijven van artikelen voor het blad en/of voor de website in de vorm van een blog.
www.jsw-online.nl


Ik was eerder acht jaar lid van de redactie en daarna van de redactieadviesraad van Talent (tijdschrift over hoogbegaafde kinderen) tijdschrift-talent.nl/nl/

andere bronnen:

Voor ideeën voor actieve natuurlessen:  www.beleefdelentejunior.nl/leerkracht/lestips


Voor ideeën voor onderzoek- en maakactiviteiten: 

http://www.exploratorium.edu/snacks    

Een programma om de onderzoekscyclus systematisch te gebruiken, inclusief een logboek, waarin alle acties worden bijgehouden.

https://www.onderzoekendlerenapp.nl/


Talent Education Toolkit for Teachers
geeft ideeën om lesstof aantrekkelijker en zinvoller te maken. Hierbij ligt weliswaar het accent op het vo, maar het kan ook in het po toegepast worden.   http://www.talenteducation.eu/toolkitforteachers/nl/ 

 Beeldmateriaal met veel mogelijkheden

Deze en nog vele andere pagina's met (door mij gemaakte) foto's zijn te vinden op https://www.hettaallab.nl/Materialen-Op-speurtocht-door-onze-grammatica/
Je kunt deze foto's laten gebruiken om woorden te verzamelen met bepaalde klanken, of om ervaring op te laten doen met het beschrijven van wat je ziet. Dat laatste kan zowel precies en feitelijk, als om een sfeer of beleving weer te geven.
Ook kunnen een paar van die afzonderlijke foto's (van verschillende pagina's) aanleiding zijn om een verhaal te verzinnen, waarin die beelden een rol spelen. Doordat er zoveel verschillende situaties zichtbaar zijn, kunnen veel kinderen daartussen iets van hun gading vinden.

Naast beelden die afkomstig zijn uit Nederland en andere Europese landen, vind je ook beelden uit China, Syrië, Turkije, Marokko en India.