JansonAcademy 

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Netwerken en links


Het Taallab is ook een website van JansonAdvies.
Hierop staan ideeën voor 
uitdagende en onderzoekende taalactiviteiten. Regelmatig vul ik deze voorraad suggesties aan. 

Daarnaast staan op deze site de oefenmaterialen voor de spellingdidactiek Op zoek naar letters, gratis te downloaden.
www.hettaallab.nl         

 

 

     

Ik was natuurlijk al lid van de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/Wiskunde-Onderwijs (NVORWO). Van 2018 tot 2020 was ik tijdelijk lid van het bestuur in de rol van secretaris.
Ik werk mee aan de doorontwikkeling van Jeelo, een thematische leeromgeving voor het basisonderwijs.
Het gaat dan met name om het ontwerpen van leerstoflijnen voor rekenen, taal en spelling die recht doen aan de principes van thematisch werken en aan het eigenaarschap van leerlingen.
Daarnaast ben ik beschikbaar om leraren en teams te ondersteunen als zij zich deze werkwijze willen eigen maken.   
www.jeelo.nl  zie ook:  https://www.youtube.com/watchv=9EJziaD6erk en 
https://www.youtube.com/watch?v=olMDxTuBVVo

 


Ik ben lid van het landelijk netwerk van taalspecialisten, dat wordt georganiseerd door SLO 


Ik ben eveneens lid van de onafhankelijke  Vereniging van Taalspecialisten.        Met vele anderen ben ik auteur van bijdragen over              onderwijs op de informatieve site wij-leren.nl 

        Inmiddels heb ik ook al een e-learning-module voor            de Wij-leren-academie ontwikkeld.


  JansonAdvies werkt samen met het Informatiepunt     Onderwijs & Talentontwikkeling; in dat kader ben                              ik lid van de klankbordgroep van het National Talent                                     Centre of the Netherlands (NTCN). talentstimuleren.nl

    

Ik ben betrokken bij drie tijdschriften:

 


Ik ben (t/m het schooljaar '20-'21) lid van de redactie van Meer Taal, tijdschrift over taal en taaldidactiek voor het basisonderwijs en de pabo's.
Voor een abonnement:  http://www.vangorcum.nl/meertaal

Ik ben lid van de redactie van Volgens Bartjens - ontwikkeling & onderzoek (voorheen PanamaPost Online), de digitale verdieping over rekendidactiek bij het tijdschrift Volgens Bartjens, uitgegeven in opdracht van de NVORWO.

Zie: http://www.volgens-bartjens.nl/nl/ontwikkeling-en-onderzoek/ontwikkeling-en-onderzoek/Ik ben lid van het netwerk van JSW en draag daardoor bij aan de inhoud door het zelf schrijven van artikelen of het contact leggen met een auteur uit mijn netwerk. www.jsw-online.nl


Ik was eerder lid van de redactie en daarna van de redactieadviesraad van Talent (tijdschrift over hoogbegaafde kinderen) tijdschrift-talent.nl/nl/

andere bronnen:


 

 

Voor ideeën voor actieve natuurlessen: www.beleefdelentejunior.nl/leerkracht/lestips

 

 

 

Voor ideeën voor onderzoek- en maakactiviteiten: 
http://www.exploratorium.edu/snacks


Een programma om de onderzoekscyclus systematisch te gebruiken, inclusief een logboek, waarin alle acties worden bijgehouden.

https://www.onderzoekendlerenapp.nl/  Talent Education Toolkit for Teachers

geeft ideeën om lesstof aantrekkelijker en zinvoller te maken. Hierbij ligt weliswaar het accent op het vo, maar het kan ook in het po toegepast worden. http://www.talenteducation.eu/toolkitforteachers/nl/