JansonAcademy  

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Professionalisering spellingdidactiek

Om met de didactiek van Op zoek naar letters te kunnen werken is enige professionalisering zeer wenselijk gebleken. Dat is niet omdat deze didactiek zo ingewikkeld is. De behoefte aan scholing en coaching in de klas komt voort uit drie factoren:

* Als leraar of ib'er moet je veel oude gewoontes en ingeslepen taalgebruik 
  afleren. Veel jargon dat in spellinglessen en spellingmethoden wordt
  gebruikt komt uit de leesdidactiek. Spellingdidactiek heeft eigen termen en
  specifieke accenten doordat het een ander leerproces is.

* De manier waarop de leerlingen oefenen is geheel anders. Mondeling
  oefenen in duo's, differentiatie op basis van doelen en dus naar behoefte,
  actieve leerlingen die weten waaraan ze werken: dat verschilt waarschijnlijk
  van het soort spellinglessen dan jij en je leerlingen gewend zijn.

* De kennis die leraren hebben van de achtergrond van onze spelling is soms
  gering. Er is een grote kans dat je zelf ook hebt leren spellen via
  overschrijven, woordpakketten en visuele inprenting. Dat is een wat wankele
  basis gebleken om de leerlingen nu meer inhoudelijke instructie te kunnen
  geven. Dit blijkt ook voor de werkwoordspelling te gelden.

Op deze punten is enerzijds zelfstudie binnen het (bouw)team succesvol gebleken, terwijl anderzijds studiebijeenkomsten en klassenbezoeken met feedback op leervragen, voor veel verheldering zorgen.