JansonAcademy  

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Materialen Op zoek naar letters

"Vooral de motivatie van de kinderen om te oefenen is bijzonder!" (Leeuwarder Montessorischool)

Op zoek naar letters is een andere spellingmethode dan je gewend bent. 
Dat 'andere' vloeit voort uit de achterliggende didactiek.
De methode bevat alleen gebruiksmateriaal en heeft geen verbruiksmateriaal. 
De leerlingen oefenen in tweetallen en doen dat in vier van de zes fasen mondeling.
Het materiaal voor de leerlingen bestaat uit kaarten met woorden of zinnen, behorend bij een spellingcategorie.
De kaarten zijn dubbelzijdig bedrukt, zodat beide duopartners een eigen pagina hebben, die de ander dan voorleest.
In Op zoek naar letters is er vanaf groep 1 een strikt onderscheid tussen klanken en letters en dat blijft tot en met leerjaar 8.

Inmiddels is de 2e druk verschenen, waarin ervaringen en voortschrijdend inzicht zijn verwerkt. 


De methode bestaat nu uit: 

- Algemene handleiding en verantwoording, waarin de achtergronden van de
  didactiek en de consequenties voor de aanpak in de klas staan beschreven.
  Ook staan de spellingcategorieën hierin beschreven, met steeds een
  toelichting, voorbeelden en wat achtergrondinformatie.
  Ten dele zijn dit andere categorieën dan elders, doordat de klanken en niet
  de letters consequent als uitgangspunt zijn genomen.

- Oefenkaarten voor klankzuivere woorden

- Oefenkaarten voor niet-klankzuivere woorden

- Herhalingskaarten voor klankzuivere en en niet-klanzuivere woorden

- Oefenkaarten met zinnen (met geaccentueerde niet-klankzuivere woorden)

- Handleidingen voor elk van de de leerjaren 4 t/m 8

- Kaarten met fotocollages om woorden op te sporen / te associëren bij
  gekozen klanken.

- Handleiding voor de werkwoordspelling en bijbehorende grammatica,

- Opdracht- en oefenkaarten voor de werkwoordspelling en grammatica 

- Oefenkaarten voor het (beredeneerd) corrigeren (fase 5) (tweede druk in
  voorbereiding)

- Op zoek naar klanken en letters - doelen en activiteiten voor de leerjaren    1, 2 en 3 is nu apart  uitgegeven en ook via de boekhandel te verkrijgen  
   (zie bij 'publicaties').

Verschillende scholen op diverse plekken in Nederland werken nu met deze didactiek. 
Op basis van hun ervaringen is duidelijk dat de didactiek veel potentie heeft, maar ook dat het een investering in de professionalisering van het team vraagt.
Enerzijds is dat nodig om de kennis over de spelling op te halen en de bijbehorende termen eigen te maken, anderzijds om te zorgen dat oefenen een andere betekenis krijgt dan de leerlingen vaak gewend zijn. De Oefenkaarten moeten namelijk niet 'af', maar de doelen waartoe ze die kaarten gebruiken moeten zij halen. Dit vraagt een andere houding van leerlingen en leraren!

Op zoek naar letters wordt door JansonAdvies uitgegeven en is ook daar te bestellen via onderstaand bestelformulier.
© 2014. JansonAcademy. Alle Rechten Voorbehouden