JansonAcademy  

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

De andere spellingdidactiek

"De opbrengst van onze spellinglessen klopt niet met de daaraan bestede tijd."
"Zowel leraren als leerlingen blijken spellinglessen eigenlijk vervelend te vinden."
"In eigen teksten van leerlingen herken ik weinig van een spellingbewustzijn." 

Dit soort ervaringen van leraren waren voor mij aanleiding op zoek te gaan naar de achterliggende oorzaken. Daarom heb ik mij toen opnieuw verdiept in de principes achter onze spelling en hoe die zijn vertaald in spellingdidactiek. 
Uit die analyse blijkt dat zowel de inhoud als de vorm van spellinglessen niet aansluiten bij de essenties van leren spellen. De ene essentie is namelijk dat je de klanken van woorden moet kunnen weergeven met letters en dat er dus een wezenlijk verschil is tussen een klank (geluid) en een letter (vorm). De andere essentie was dat je spelling leert om het toe te passen in eigen teksten, buiten de spellinglessen.
Dit waren voor mij goede redenen om een alternatieve spellingdidactiek te ontwikkelen, die wel consequent hiervan uitgaat.

Sinds de start van het schooljaar 2013-2014 is het materiaal daarvoor beschikbaar onder de naam Op zoek naar letters. In de 2e druk die in 2015 verscheen, is dat materiaal nog verder uitgebreid. Toen waren er nog handleidingen per leerjaar, omdat veel scholen die ermee begonnen dat zo gewend waren. Nu heb ik de hele didactiek verzameld in één dik boek, samen met de beschrijvingen van de op klank gebaseerde categorieën en met de beschrijving van de nieuwe aanpak van grammatica. Hieraan is ook de aanpak van de spelling van persoonsvormen gekoppeld. 

 

Kenmerken:

- gebaseerd op het specifieke proces van leren spellen;
- alle leerlingen zijn actief, bewust en doelgericht aan het leren;
- consequent onderscheid tussen klanken en letters;
- de leerlingen oefenen grotendeels mondeling in tweetallen;
- daardoor is er alleen (gratis en digitaal) gebruiksmateriaal naast de beschrijving van de
  achtergronden en aanpak van deze didactiek;
- de leerlingen leren meer over de achtergrond van onze spelling;
- spellinglessen leiden tot spellingbewustzijn;
- duurzame opbrengsten, ook zichtbaar in eigen teksten;
- doelgerichte differentiatie
- zowel geschikt voor leerlingen met dyslexie als voor goede spellers.