JansonAcademy  

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Publicaties  
De pdf's zijn te downloaden door op de onderstreepte regel te klikken.

De zes hieronder genoemde boeken zijn te bestellen via dit formulier.
Als je via dit formulier bestelt betaal je nog de oude prijs, doordat ik de btw-verhoging van 6% naar 9% niet doorbereken in de verkoopprijs (en dat doen de boekhandels wel).
Ook de verzending is gratis.

Dolf Janson & Gertjan Boog
Leren kun je observeren - Hoe je zo je onderwijs kunt afstemmen op je leerlingen
 - 3e geheel herziene en uitgebreide druk.

Dit boek is nu geschreven voor twee doelgroepen: pabo-studenten die verder willen kijken dan wat ze op hun stagescholen tegenkomen en leraren basisonderwijs die hun onderwijs willen afstemmen op hun leerlingen.

de inhoudsopgave van dit boek
Inhoud Leren kun je observeren.pdf (118.7KB)
de inhoudsopgave van dit boek
Inhoud Leren kun je observeren.pdf (118.7KB)

Dolf Janson (2019). Op zoek naar letters - een beknopte handleiding bij de categorieën nietklankzuivere woorden.

Dit boek is op verzoek van leraren gemaakt om hen in staat te stellen snel de essenties van elke categorie nietklankzuivere woorden te checken. Ook staan er bij elke categorie aanwijzingen voor de introductie bij de leerlingen en de accenten voor het oefenen.

Op zoek naar letters - de andere spelling- en grammaticadidactiek

D.J.Janson (2018). Op zoek naar letters -      de andere spelling- en grammaticadidactiek.

Hierin staan de achtergronden van de spelling en van de didactiek en de consequenties voor de aanpak in de klas beschreven. 
Ook staan hierin de 28 spellingcategorieën beschreven, die allemaal zijn gebaseerd op de klankvorm. Steeds staan daarbij een toelichting, voorbeelden, achtergrondinformatie en suggesties om die categorie te introduceren en verder te laten oefenen. Doordat consequent de klanken en niet de letters als uitgangspunt zijn genomen, zijn dat ten dele andere categorieën dan elders.
Het derde deel van het boek beschrijft een op betekenis gerichte aanpak van grammatica, waarin ook de spelling van de persoonsvorm is opgenomen.

D.J.Janson (2017). Op zoek naar klanken en lettersDoelen en activiteiten voor de leerjaren 1, 2 en 3 (3e druk). Nieuwolda: Leuker.nu

In deze handleiding staan aparte activiteiten voor het onderzoeken en leren herkennen van klanken en van letters. Alle activiteiten hebben een duidelijk doel, zodat ze daardoor kunnen aansluiten bij de voorkennis van een leerling. Steeds staat ook aangegeven hoe de activiteit kan worden verdiept en verbreed èn hoe je daarmee juist kleinere stappen kunt laten zetten als dat nodig is.
De doelen zijn verzameld op een registratielijst achterin het boek.

Het boek maakt deel uit van de didactiek van Op zoek naar letters, maar kan ook los daarvan benut worden om leerlingen fonemisch bewustzijn te laten ontwikkelen en te laten ontdekken hoe onze taal gebruik maakt van het alfabetisch principe.

D.J. Janson (2017). Uitdagend en functioneel taalonderwijs.  Nieuwolda: Leuker.nu.

Leraren die hun taalonderwijs willen verbinden aan thematisch leren vinden in dit boek zowel de onderbouwing van dit verlangen, als een beschrijving van mogelijkheden om dat inhoud en vorm te geven. Het is geen receptenboek, maar het maakt wel duidelijk welke keuzes leraren kunnen (en moeten) maken om hun taalonderwijs af te stemmen op de leerlingen, in plaats van andersom.
Dit boek heeft eenzelfde opzet als Rekenonderwijs kan anders: waarom/waartoe, wat, hoe.

D.J. Janson (2017). Rekenonderwijs kan anders. Nieuwolda: Leuker.nu.

In dit boek beschrijf ik mogelijkheden om het dagelijkse rekenonderwijs echt af te stemmen op wat de leerlingen nodig hebben om steeds weer een volgend doel te halen. Voorkennis benutten, samenhang herkennen en gebruiken zijn daarbij sleutelbegrippen. Wie losser van een methode of zelfs zonder methode wil gaan werken vindt in dit boek aanknopingspunten om de eigen praktijk anders te laten worden. 

Voor een samenvatting en recensie, zie: 
https://wij-leren.nl/rekenonderwijs-kan-anders.php

Hieronder zijn de posters, waarnaar in de bijlage van dit boek wordt verwezen, te downloaden.

bijlage referentieniveau 1F
poster, waaraan ik in mijn APS-tijd heb meegewerkt.
1F met foto's.pdf (1.95MB)
bijlage referentieniveau 1F
poster, waaraan ik in mijn APS-tijd heb meegewerkt.
1F met foto's.pdf (1.95MB)
poster in vier beelden referentieniveau 1 extra
ideeën om aspecten van referentieniveau 1 uit te breiden voor wie meer kan
1 X.ppt (383KB)
poster in vier beelden referentieniveau 1 extra
ideeën om aspecten van referentieniveau 1 uit te breiden voor wie meer kan
1 X.ppt (383KB)
bijlage referentieniveau 1S
poster waaraan ik in mijn APS-tijd heb meegewerkt
1S met foto's.pdf (1.75MB)
bijlage referentieniveau 1S
poster waaraan ik in mijn APS-tijd heb meegewerkt
1S met foto's.pdf (1.75MB)
poster in vier beelden referentieniveau 2 extra
ideeën om aspecten van referentieniveau 2 uit te breiden voor wie meer kan
2 X.ppt (602KB)
poster in vier beelden referentieniveau 2 extra
ideeën om aspecten van referentieniveau 2 uit te breiden voor wie meer kan
2 X.ppt (602KB)

D.J.Janson (2016). Rijk onderwijs in de 21e eeuw. In: E. van Gerven (red.). De Gids - over begaafdheid in het basisonderwijs. Nieuwolda: Leuker.nu.

In dit boek leveren 17 auteurs een bijdrage. In het door mij geschreven hoofdstuk schets ik mogelijkheden om voor alle leerlingen rijk onderwijs aan te bieden, zodat die kunstmatige scheiding tussen 'begaafd' en 'niet-begaafd' vervalt. De mogelijkheden van kinderen zijn veel rijker en gevarieerder dan dergelijke etiketjes doen vermoeden.

Marc van Zanten (2017). Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Utrecht: Panama/Universiteit Utrecht/NVORWO/SLO. 

Deze bundel verscheen ter gelegenheid van 35 jaar Panamaconferenties over rekendidactiek. Hierin zijn bijdragen van een groot aantal auteurs  opgenomen. Zelf heb ik ook een hoofdstuk bijgedragen: Groeien in de getallenwereld. De hele bundel is hier te downloaden.

D.J.Janson. Stapelen maar! In: Ven, P.-H. van de (2005). Met andere ogen kijken. Lectoraat Theorie die werkt. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Stapelen maar!
Dit hoofdstuk, uit de bundel van het lectoraat Theorie die werkt, verscheen al in 2005. De inhoud blijkt nog onverminderd actueel, helaas. Daarom heb ik deze tekst toch nog hier geplaatst, ook al is het inmiddels bijna vijftien jaar later...
Stapelen maar.pdf (437.55KB)
Stapelen maar!
Dit hoofdstuk, uit de bundel van het lectoraat Theorie die werkt, verscheen al in 2005. De inhoud blijkt nog onverminderd actueel, helaas. Daarom heb ik deze tekst toch nog hier geplaatst, ook al is het inmiddels bijna vijftien jaar later...
Stapelen maar.pdf (437.55KB)

A.Oving & D.J.Janson (2015). De invloed van wetenschap & technologie op opbrengstgericht werken in andere vakken (Kwaliteitskaart). Den Haag: School aan Zet. 

De invloed van wetenschap & technologie op opbrengstgericht werken in andere vakken
Kwaliteitskaart waarin onderzoekend en ontwerpend leren worden uitgelegd en toegepast op voorbeelden uit andere vakken.
SaZ_De_invloed_van_wetenschap__technologie_op_OGW_in_andere_vakken__2_.pdf (2.06MB)
De invloed van wetenschap & technologie op opbrengstgericht werken in andere vakken
Kwaliteitskaart waarin onderzoekend en ontwerpend leren worden uitgelegd en toegepast op voorbeelden uit andere vakken.
SaZ_De_invloed_van_wetenschap__technologie_op_OGW_in_andere_vakken__2_.pdf (2.06MB)


D.J.Janson (2015). Situatieschetsen Samen leren inhoud geven (Kwaliteitskaart). Den Haag: School aan Zet. 

Samen leren inhoud geven (SLIG)
Doorkijkjes naar huidige situatie en mogelijke perspectieven gekoppeld aan de fasen van het ontwikkelmodel SLIG.
Situatieschetsen_Samen_Leren_Inhoud_Geven_2.pdf (551.68KB)
Samen leren inhoud geven (SLIG)
Doorkijkjes naar huidige situatie en mogelijke perspectieven gekoppeld aan de fasen van het ontwikkelmodel SLIG.
Situatieschetsen_Samen_Leren_Inhoud_Geven_2.pdf (551.68KB)

D.J.Janson (2014). Leren in het team (Kwaliteitskaart). Den Haag: School aan Zet. 

Leren in het team
Kwaliteitskaart over veranderingsprocessen in een school. Hierin zijn valkuilen en aanbevelingen op een rij gezet die moeten voorkomen dat studiedagen en andere impulsen geen vervolg krijgen en niet leiden tot een duurzame verandering.
Kwaliteitskaart leren in het team.pdf (813.37KB)
Leren in het team
Kwaliteitskaart over veranderingsprocessen in een school. Hierin zijn valkuilen en aanbevelingen op een rij gezet die moeten voorkomen dat studiedagen en andere impulsen geen vervolg krijgen en niet leiden tot een duurzame verandering.
Kwaliteitskaart leren in het team.pdf (813.37KB)

D.J.Janson (2014). Doelen stellen met je leerlingen (Kwaliteitskaart). Den Haag: School aan Zet.  

Doelen stellen met je leerlingen
Kwaliteitskaart waarin staat beschreven wat het belang is van doelen die leerlingen zichzelf stellen en aan welke eisen zulke doelen moet voldoen.
Doelen_stellen_met_je_leerlingen.pdf (609.59KB)
Doelen stellen met je leerlingen
Kwaliteitskaart waarin staat beschreven wat het belang is van doelen die leerlingen zichzelf stellen en aan welke eisen zulke doelen moet voldoen.
Doelen_stellen_met_je_leerlingen.pdf (609.59KB)

M. van Groenestijn, G. van Dijken & D.Janson (2012). Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie - VO. Assen: Kon. Van Gorcum.

M. van Groenestijn, G. van Dijken & D.Janson (2012). 
Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie - MBO. Assen: Kon. Van Gorcum.
 

Verder ben ik de leerlijnauteur van de Aardrijkskundemethode van Argus Clou, uitgegeven door Malmberg. http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Aardrijkskunde/Argus-Clou-aardrijkskunde/Voorlichting-over-Argus-Clou.htm