JansonAcademy  

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Daltonopleiding voor het NDV-certificaat. 

Wil je jullie school laten uitgroeien tot een daltonschool, dan bied ik daarvoor scholing op maat. Er zijn daarin gezamenlijke scholingsmomenten en individuele coaching, beide gericht op de eigen leerdoelen. 
Zo'n traject is volledig afgestemd op de startsituatie en het perspectief dat je voor de school voor ogen hebt. Natuurlijk moet de inhoud in overeenstemming zijn met de kenmerken van daltononderwijs. Ook houden we rekening met de eisen die aan de certificering en erkenning als daltonschool worden gesteld.                                     

De deelnemende leraren, die voldoen aan de gestelde eisen, ontvangen na afloop het daltoncertificaat van de NDV.

Voor de school betekent het een ontwikkeling naar een eigen vorm. Zo geeft een school heel specifiek invulling aan de daltonkernwaarden. Hiermee kunnen jullie de visitatie aanvragen om als daltonschool erkend te worden.  


Uitreiking daltonschildje aan bs Podium In Loenen a/d Vecht

(foto: Len Land)


Ik kies bewust voor teamleren en niet voor cursussen voor individuele leraren van verschillende scholen. 

Daltonschool worden en blijven betekent een volledige integratie van schoolontwikkeling en professionalisering van het team. Dat is op de korte termijn al effectief vanwege de gedeelde focus. 
Daarnaast biedt dit op de langere termijn de meeste garantie dat een school zich als daltonschool blijft ontwikkelen. Het doel is dat de school gewoon elke dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat daltonschool is. Elke keuze maken team en schoolleiding vanuit de daltonkernwaarden.  Als dit vanzelfsprekend is zal ook na een wisseling van de schoolleiding, die daltonidentiteit niet ter discussie staan: het is deel van de schoolcultuur geworden.