JansonAcademy  

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

 

Ik ben afgestudeerd als 
         leraar basisonderwijs (Den Haag), 
         pedagoog (Rotterdam) en
         onderwijskundige (Utrecht).

Ik was leraar lageronderwijs, schoolbegeleider, consulent literaire vorming, docent aan opleidingen voor remedial teaching en interne begeleiding, locatiemanager van een OBD, kennismanager bij een onderwijsadviesbureau en senior onderwijsadviseur en -ontwikkelaar bij APS.

Vanaf 1-12-2012 ben ik zelfstandig nascholer, onderwijsontwikkelaar  en (door de NDV gelicentieerd) daltonopleider via mijn bureau JansonAdvies. Ik woon in de Achterhoek, maar werk in heel Nederland.

Tot het beëindigen van dat project (juli 2016) was ik thema-expert bij School aan Zet voor basisvaardigheden, excellentie, recht doen aan verschillen, opbrengstgericht werken en lerende organisatie. Vanaf maart 2014 was ik daar ook een van de experts op het gebied van Samen leren inhoud geven. Deze toespitsing van School aan Zet was gericht op besturen die met hun scholen het samen leren een stevige impuls wilden geven. 
Gedurende het schooljaar 2013-2014 was ik voor SaZ/SLO  regiocoördinator excellentie & hoogbegaafdheid voor het po in Oost-Gelderland (Veluwe en Achterhoek) en Overijssel, om de start van dit netwerk te stimuleren.

Sinds eind 2012 ben ik lid van de redactie van het  tijdschrift over taalonderwijs MeerTaal van uitg.Van Gorcum, het 'taalbroertje' van Volgens Bartjens.
Sinds februari 2014 ben ik eveneens redactielid van Volgens Bartjens - ontwikkeling en onderzoek (voorheen PanamaPost-online), de verdieping bij Volgens Bartjens, dat (gratis) beschikbaar is op de site van VB.
Daarnaast maak ik deel uit van  het redactienetwerk rond het tijdschrift JSW. 

Verder ben ik als expert betrokken bij de verdere ontwikkeling van Jeelo, wat staat voor Je eigen leeromgeving. Deze leeromgeving wordt sinds 2008 ontwikkeld in samenwerking met basisscholen. Het is begonnen met thema's voor wereldoriëntatie, maar wordt nu verder uitgebreid naar alle vakgebieden.

Doordat ik de door mij ontwikkelde spellingmethode Op zoek naar letters zelf uitgeef, ben ik sinds augustus 2013 ook uitgever.

Ik was gedurende het schooljaar 2015-2016 lid van de syllabuscommissie Ernstige Rekenproblemen (ER). Deze commissie had als taak een addendum (aanvulling) bij de nieuwe Syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo te ontwikkelen voor de rekenexamens en rekentoetsen ER.

Ik werkte de laatste maanden van 2016 mee aan het inhoud geven van de aspecten kritisch denken en zelfregulatie voor de vakken Nederlandse taal, rekenen en omgaan met jezelf en de wereld, in het kader van de beschrijving van 21e-eeuwse vaardigheden door de SLO.

Centraal aandachtspunt in mijn werk zijn leerprocessen:
wat is nodig om leerlingen en leraren actief te laten leren en opbrengsten van hun inspanningen te laten ervaren? Dat lukt als wat zij leren betekenisvol voor hen is en zij zich mede daardoor eigenaar kunnen voelen van hun leerproces.
Voor leraren betekent dit bovendien dat zij zelf keuzes durven, mogen en kunnen maken in de dagelijkse afstemming met hun leerlingen. 
Veel veranderingstrajecten op scholen zijn daarom gericht op de condities om dat steeds meer voor elkaar te krijgen.

Trefwoorden:
eigenaarschap, instructiekwaliteit, interactie, betekenisvol, actief en samenwerkend leren, kritisch denken en andere 
21e-eeuwse vaardigheden, recht doen aan en benutten van verschillen, opbrengsten veroorzaken, vertrouwen, building learning power, onderzoekend leren, talentontwikkeling, Rijnlands organiseren, vakinhouden in samenhang.

Inhoudelijke expertise: o.a. rekenen/wiskunde, taal/spelling en talentontwikkeling. 

Ik ben lid van  de
                   Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR), 
                   Vereniging van Lerarenopleiders Nederland (VELON),
                   Nederlandse daltonvereniging (NDV),
                   Nederlandse jenaplanvereniging (NJPV),
                   expertgroep bijzonder begaafd van het infopunt onderwijs & talentontwikkeling, 
                   het landelijk netwerk taalspecialisten,
                   het landelijk netwerk rekenspecialisten,

en ben geregistreerd bij het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland. www.crkbo.nl