JansonAcademy  

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Netwerken en links


Het Taallab is ook een website van JansonAdvies.
Hierop staan ideeën voor 
uitdagende en onderzoekende taalactiviteiten. Regelmatig vul ik deze voorraad suggesties aan. 
De site richt zich op leraren basisonderwijs, die hun leerlingen meer willen bieden dan lesjes uit een taalboekje.  www.hettaallab.nl                  www.jansonadvies.nl
JansonAdvies is door de  Nederlandse  Dalton Vereniging gelicentieerd voor het verzorgen van daltonnascholing en -opleiding voor leraren po. In april 2018 is deze licentie weer verlengd. www.dalton.nl
M.i.v. 2018 ben ik penningmeester van de sectie daltonopleiders en -nascholers (dno) van de NDV.

 Ik was natuurlijk al lid van de Nederlandse       Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/       Wiskunde-Onderwijs (NVORWO). Met ingang   van 2018 ben ik ook lid van het bestuur en       heb ik de rol van secretaris op me genomen.Ik werk regelmatig samen met de collega's van De lerende school. http://www.delerendeschool.nl/   

 Ik werk mee aan de doorontwikkeling van Jeelo, een thematische leeromgeving voor het basisonderwijs.
Het gaat dan met name om het ontwerpen van leerstoflijnen voor rekenen, taal en spelling die recht doen aan de principes van thematisch werken en aan het eigenaarschap van leerlingen.
Daarnaast ben ik beschikbaar om leraren en teams te ondersteunen als zij zich deze werkwijze willen eigen maken   
www.jeelo.nl  zie ook:  https://www.youtube.com/watchv=9EJziaD6erk en 
https://www.youtube.com/watch?v=olMDxTuBVVo

Ik voel me verwant aan Onderwijs & De Limes. Deze organisatieherontwerpers hebben een Rijnlandse kijk op onderwijs. www.delimes.nl/onderwijs.
 Ik ben lid van het landelijk netwerk van taalspecialisten en van de Vereniging van Taalspecialisten.Ik werk samen met Process Communication Model (PCM) -trainer en -coach Jelte van der Kooi, omdat we onze visie delen en we elkaar qua expertise mooi aanvullen.

www.ziez-onderwijs.nl 

      

      Met vele anderen ben ik auteur van bijdragen over          onderwijs op de informatieve site wij-leren.nl 
      Ook in 2017 leverde ik weer een van de tien meest                                      gelezen artikelen. 


 JansonAdvies werkt samen met het Informatiepunt     Onderwijs & Talentontwikkeling; in dat kader ben ik                               lid van de klankbordgroeptalentstimuleren.nl

      
      Ik ben aangesloten bij het Sprekersinstituut onderwijs -          inspirerende sprekers voor het onderwijs.        
    
http://www.sprekersinstituutonderwijs.nl/   

  

Ik ben betrokken bij drie tijdschriften:

 


Ik ben lid van de redactie van Meer Taal, tijdschrift over taal en taaldidactiek voor het basisonderwijs en de pabo's.
Voor een abonnement:  http://www.vangorcum.nl/meertaal

Ik ben lid van de redactie van Volgens Bartjens - ontwikkeling & onderzoek (voorheen PanamaPost Online), de digitale verdieping over rekendidactiek bij het tijdschrift Volgens Bartjens, uitgegeven in opdracht van de NVORWO.

Zie: http://www.volgens-bartjens.nl/nl/ontwikkeling-en-onderzoek/ontwikkeling-en-onderzoek/Ik ben lid van het netwerk van JSW en draag daardoor bij aan de inhoud door het zelf schrijven van artikelen of het contact leggen met een auteur uit mijn netwerk. www.jsw-online.nl


Ik was eerder lid van de redactie en daarna van de redactieadviesraad van Talent (tijdschrift over hoogbegaafde kinderen) tijdschrift-talent.nl/nl/ 

 


Voor ideeën voor actieve natuurlessen: www.beleefdelentejunior.nl/leerkracht/lestips

 

 

 

Voor ideeën voor onderzoek- en maakactiviteiten: 
http://www.exploratorium.edu/snacks


een programma om de onderzoekscyclus systematisch te gebruiken, inclusief een logboek, waarin alle acties worden bijgehouden.

https://www.onderzoekendlerenapp.nl/